Loading...
27 sierpnia 2019

Biała lista podatników VAT od września 2019

Od 1 września br. zacznie obowiązywać biała lista podatników VAT, czyli ujednolicona wersja dwóch wykazów prowadzonych przez Ministerstwo Finansów. Na liście znajdziemy m.in. oficjalny numer konta każdego podatnika VAT. To istotne, ponieważ w myśl nowych przepisów, użycie niewłaściwego numeru rachunku obarczone jest ryzykiem sankcji.

Biała lista podatników VAT pozwoli przedsiębiorcom sprawniej rozpoznawać zagrożenia związane z nieuczciwymi kontrahentami, co – zgodnie z intencją ustawodawców – ma znacząco zmniejszyć ryzyko oszustw finansowych, związanych z tworzeniem karuzel podatkowych, a jednocześnie uszczelnić system i wzmocnić wpływy do budżetu państwa.

Za prowadzenie i aktualizowanie nowego wykazu odpowiadał będzie szef Krajowej Administracji Skarbowej. Ewidencja będzie udostępniana w:

 • Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów,
 • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Biała lista podatników VAT – ułatwienia dostępu do informacji

Z punktu widzenia podatnika, istotne zmiany dotyczyć będą ułatwienia dostępu do oficjalnego konta bankowego każdego kontrahenta. Aby zapewnić zgodność informacji, aktualizacja bazy danych ma odbywać się w cyklu dziennym (w dni robocze). Gdy zajdzie potrzeba, podatnik będzie mógł złożyć podanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o zmianę lub usunięcie z rejestru wskazanych informacji.

W praktyce interesującego nas przedsiębiorcę wyszukamy w wykazie m.in. za pomocą numeru NIP czy fragmentu nazwiska lub nazwy firmy. Ponadto biała lista podatników VAT umożliwi weryfikację najważniejszych informacji o kontrahencie, takich jak numery REGON i KRS, dane teleadresowe, imiona i nazwiska wspólników, prokurentów, daty rejestracji, odmowy rejestracji lub wykreślenia z rejestru, jak również daty przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT.

Sankcje (oraz jak ich uniknąć)

Wpłaty na rachunek inny niż zarejestrowany w nowym wykazie wiązać się będą z ryzykiem poważnych sankcji. Dotyczy to jednak wyłącznie transakcji na kwotę powyżej 15 tys. zł. W razie pomyłki kupującemu grozi odpowiedzialność solidarna, tj. odpowiedzialność za podatek VAT na równi ze sprzedawcą. Kwota nie zaliczy mu się również do rozliczenia kosztów uzyskania przychodu.

Ustawodawca przewidział na szczęście okres przejściowy między wprowadzeniem wykazu a egzekwowaniem sankcji – w praktyce kary będą obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 roku.

Ryzyko sankcji omija przedsiębiorców, którzy dokonają przelewu metodą split payment.

Konsekwencji związanych z pomyłką będzie można naturalnie uniknąć. W przypadku pomyłki pomoże zawiadomienie, złożone w ciągu 3 dni od wykonania przelewu do naczelnika odpowiedniego dla wystawcy faktury urzędu skarbowego.

W treści zawiadomienia powinny znaleźć się informacje:

 • nazwa oraz adres siedziby spółki
  (lub imię, nazwisko i adres stałego miejsca prowadzenia działalności w przypadku osoby fizycznej);
 • dane wystawcy faktury wskazane na fakturze;
 • numer rachunku, na który dokonano zapłaty, oraz wysokość należności zapłaconej na ten rachunek;
 • data zlecenia przelewu.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com