Loading...
1 października 2019

Danina solidarnościowa – nowy podatek dla najbogatszych Polaków

2019 to pierwszy rok, w którym dochody Polaków objęte są nowym zobowiązaniem wobec urzędów skarbowych – daniną solidarnościową (DSF-1). Obejmie ona jednak wyłącznie najbogatszych podatników. Fundusze pozyskane w ten sposób zostaną w całości przekazane na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Mimo że ustawa wprowadzająca daninę solidarnościową została uchwalona w październiku 2018 roku, jej realne skutki odczujemy dopiero w roku 2020, czyli podczas rozliczeń podatkowych za rok 2019. Nowym obowiązkiem podatkowym objęci zostaną tylko najbogatsi Polacy – tj. osoby fizyczne, których dochód w poprzednim roku rozliczeniowym przekroczy 1 000 000 zł. Wysokość stopy podatkowej w przypadku przekroczenia tej kwoty będzie wynosić 4% podstawy obliczenia, czyli kwoty nadwyżki względem progu. Warto pamiętać, że nowe zobowiązanie podatkowe nie dotyczy płatników CIT.

W przyszłym roku podatnicy będą musieli samodzielnie sprawdzić, czy kwalifikują się do płacenia daniny, jak również wyliczyć jej dokładną wysokość. Wszystko to w terminie do 30 kwietnia.

Jak wyliczyć kwotę daniny solidarnościowej?

Aby uzyskać kwotę podstawy do wyliczenia nowego podatku, należy przyjąć zsumowany dochód za poprzedni rok rozliczeniowy i pomniejszyć go o kwoty:

 • składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe;
 • dywidend otrzymanych od zagranicznych jednostek kontrolowanych;
 • dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej.

Dokładne informacje o pomniejszeniach podstawy można znaleźć w treści ustawy (art. 26 i 30f).

Do opłacenia daniny solidarnościowej posłuży odpowiednia deklaracja. Każdy podatnik będzie musiał wypełnić i złożyć ją samodzielnie. Wzór deklaracji nie jest jeszcze znany – możemy spodziewać się jednak, że będzie zgodny z szablonami pozostałych deklaracji podatkowych Ministerstwa Finansów. Deklarację będzie można podpisać podpisem elektronicznym, w tym podpisem kwalifikowanym.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych powstał na mocy ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Pierwszy rok działalności Funduszu z oczywistych względów nie będzie finansowany z daniny solidarnościowej. Za wkład początkowy posłużą składki na Fundusz Pracy. Pierwsze wsparcie finansowe z daniny solidarnościowej wzmocni budżet SFWON dopiero po rozliczeniach podatkowych w 2020 r.

Ministerstwo Finansów szacuje, że w wyniku pierwszych wpłat daniny solidarnościowej za rok 2019, do kasy Funduszu wpłynie około 1,15 mld zł, co w połączeniu z częścią składki na Fundusz Pracy wyniesie 1,8 mld zł rocznie.

Trzynasta emerytura w 2020 roku

12 grudnia 2019 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy, zgodnie z którym tzw. Trzynasta emerytura ma być finansowana z wpływów do budżetu uzyskanych z daniny solidarnościowej.  Świadczenie roczne w 2020 roku będzie przysługiwało tym, którym na dzień 31 marca 2020 przysługuje choć jedno z poniższych świadczeń:

 • emerytury i renty w systemie powszechnym,
 • emerytury i renty rolników, służb mundurowych,
 • świadczenia i zasiłki przedemerytalne,
 • emerytury pomostowe,
 • renty socjalne,
 • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
 • rodzicielskie świadczenia uzupełniające,
 • renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com