Loading...
24 maja 2024

Mały podatnik w podatku dochodowym i VAT – limity, korzyści

Mały podatnik to przywilej podatkowy pozwalający na zmniejszenie zobowiązania podatkowego z uwagi na wskazane limity przychodu za dany okres rozliczeniowy (podatek dochodowy). Innymi słowy – status małego podatnika wyznaczają wyłącznie kwoty określone w odpowiednich przepisach prawa handlowego.

Ustawa PIT definiuje „mały podatnik” jako: podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Status małego podatnika PIT – korzyści w podatku dochodowym

Możliwość rozliczania się z fiskusem metodą kasową to jedna z największych korzyści dla małych podatników. Obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie, kiedy dokonana została zapłata za towar lub usługę, aczkolwiek nie wcześniej niż z dniem otrzymania faktury. Należy pamiętać, że dany wydatek musi mieć związek z działalnością opodatkowaną. To znaczy:

 • otrzymania całości lub części zapłaty – jeśli w rachubę wchodzi dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
 • otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1.

Co do zasady, mali podatnicy mogą też skorzystać z jednorazowej amortyzacji bez względu na czas prowadzenia działalności gospodarczej. Jedynym ograniczeniem jest suma odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowym, która nie może przekroczyć 50,000 euro.

Mały podatnik podatku dochodowego może skorzystać z kwartalnej metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, Zaliczki w przypadku limitów małego podatnika wpłacane są w trybie kwartalnym: do 20 kwietnia za I kwartał, do 20 lipca za II kwartał, do 20 października za III kwartał, do 20 stycznia za IV kwartał.

Limit podatkowy: PIT

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o PIT, limit definiujący małego podatnika zostaje podwyższony w porównaniu do poprzedniego roku. Od 2024 roku małym podatnikiem jest osoba, której przychód ze sprzedaży w poprzednim roku (wliczając VAT, jeśli jest czynnym podatnikiem VAT) nie przekroczył równowartości 2 000 000 euro w złotówkach.

To oznacza, że aby uzyskać konkretną kwotę, należy przeliczyć powyższą kwotę euro z użyciem kursu z pierwszego dnia roboczego października 2023 roku. Przyjmując ten kurs wynoszący 4,6091, limit w złotówkach wyniesie dokładnie 9 218 200 zł. Następnie należy zastosować zaokrąglenie do tysięcy, co pozwala nam uzyskać kwotę 9 218 000 zł. W ubiegłym roku limit wynosił 9 654 000 zł.

Mały podatnik w VAT

W domenie podatku VAT, określeniem “mały podatnik” możemy nazwać m.in. podatnicy-pośrednicy, jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) w 2023 r. nie przekroczyła 207 000 zł. Również pozostałych podatników, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) w 2023 r. nie przekroczyła 9 218 000 zł; jest to kwota o 436 000 zł niższa od kwoty obowiązującej w II połowie 2023 r., tj. 9 654 000 zł.

Korzyści

Od 1 stycznia 2024 r. podatnik, u którego wartość sprzedaży brutto w 2023 r. nie przekroczyła 9 218 000 zł, może przejść na kasową metodę rozliczania VAT, pod warunkiem złożenia druku VAT-R do końca grudnia 2023 roku.

W kasowej metodzie rozliczania VAT, podatek należny jest rozliczany dopiero po otrzymaniu płatności od nabywcy towaru lub usługi, co oznacza, że podatnik nie ma obowiązku rozliczać faktury sprzedażowej w JPK wcześniej. Natomiast odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych można dokonać w okresie, w którym zapłacono za fakturę.

Jednakże VAT należny trzeba rozliczyć bez względu na zapłatę, gdy spełnione są dwa warunki jednocześnie: transakcja jest dokonywana na rzecz osób prywatnych lub firm, które nie są czynnymi podatnikami VAT oraz minęło 180 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 21 ustawy VAT).

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com