Loading...
7 stycznia 2020

Podatek u źródła a należyta staranność weryfikacji kontrahenta

W nowelizacji ustawy o CIT ze stycznia 2019 r. znalazł się zapis informujący o konieczności dochowania przez płatnika należytej staranności w trakcie transakcji objętych podatkiem u źródła. Z uwagi na stopień skomplikowania przepisów, Ministerstwo Finansów opublikowało stanowisko, będące zbiorem porad skierowanych do płatników podatku WHT.

Podatek u źródła (ang. withholding tax, WHT) to forma podatku od kwot przekraczających 2 mln zł w skali roku, wypłacanych jednemu kontrahentowi za granicę w ramach dywidend, odsetek, należności z tytułów licencyjnych i wynagrodzeń za świadczone usługi niematerialne. Zgodnie z przepisami obowiązującymi aktualnie, podmioty mogły ubiegać się o zwolnienie lub preferencyjną stawkę podatku u źródła już w chwili dokonywania wypłaty. Spore kontrowersje wzbudza jednak zapis o konieczności zachowania należytej staranności w trakcie weryfikacji kontrahenta.

Przez należytą staranności ustawodawcy rozumieją szereg działań, podejmowanych przez płatnika WHT, mających na celu zminimalizowanie ryzyka nieprawidłowości z winy kontrahenta. Niestety definicja i spodziewany zakres tych działań są wciąż niejasne. Z uwagi na to, Ministerstwo opublikowało zbiór porad pod nazwą „Zasady poboru u źródła”.

Należyta staranność – podatek u źródła

Publikacja nie przynosi spójnej i jednoznacznej definicji „należytej staranności w WHT”. Zamiast tego wskazuje szereg dobrych praktyk, którymi należy się kierować, by dochować należytej staranności podczas sprawdzania podmiotów zagranicznych w trakcie dokonywania transakcji. Dlatego płatnik podatku u źródła, sprawdzając możliwość zwolnienia lub zastosowania preferencyjnej stawki, powinien zadbać o poniższe kwestie.

 • Potwierdzenie wiarygodności rezydencji podatkowej kontrahenta (najlepiej poprzez zgromadzenie dokumentacji to potwierdzającej);
 • Weryfikacja tożsamości beneficjentów rzeczywistych i właścicieli spółki;
 • Zebranie dokumentacji cen transferowych, dokumentacji przepływów finansowych, raportów audytowych potwierdzających działalność gospodarczą podmiotu.

Pytania pomocnicze

Ustawodawcy proponują zestaw pytań, na które należy każdorazowo odpowiedzieć, by skutecznie zweryfikować kontrahenta.

 • Jaki personel oraz zaplecze sprzętowe i lokalowe posiada spółka?
 • Czy dyrektorzy spółki i członkowie zarządu pełnią swoje funkcje w sposób usługowy?
 • Czy dokumenty dotyczące prowadzenia spółki są podpisywane w kraju jej rejestracji?
 • Czy spółka ma możliwość organizacji spotkań zarządu (na których podejmowane są kluczowe decyzje) w państwie jej rejestracji? Czy tego typu spotkania faktycznie się odbywają w siedzibie podmiotu?
 • Czy adres siedziby spółki jest wykorzystywany równolegle przez wiele podmiotów? Jeśli tak, to ile podmiotów?
 • Czy decydenci spółki posiadają lokalne adresy e-mail/numery telefonów stacjonarnych?

Pamiętajmy, że zestaw pytań zaproponowanych przez Ministerstwo nie jest wyczerpującym zbiorem procedury zachowania należytej staranności, lecz zestawem sugestii, z których można dobrowolnie korzystać.

Należyta staranność – kolejne nowelizacje wkrótce

Możemy spodziewać się, że Ministerstwo poszerzy zakres objaśnień, wprowadzając jednoznaczne definicje i praktyki. Wśród wariantów, nad którymi zastanawiają się aktualnie ustawodawcy, znajduje się m.in. powrót do wymogu posiadania certyfikatu rezydencji oraz wprowadzenie „białej listy” państw, wobec których zastosowanie będą miały preferencyjne przepisy.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com