Loading...
7 maja 2021

Aktualne terminy na składanie sprawozdań finansowych i TPR

Nowe terminy dotyczące sprawozdań finansowych weszły w życie na mocy Rozporządzenia z dnia 26 marca 2021 roku. Należy pamiętać, że poniższe przedłużenia terminów mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2020 roku, jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021 roku, których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2021 roku.

Przedłużenia kluczowych terminów, będące ogromnym ułatwieniem dla przedsiębiorców zmagających się ze skutkami kryzysu wywołanego przez lockdown, zapoczątkowane zostały w treści zeszłorocznych specustaw pod zbiorczą nazwą Tarcza Antykryzysowa.

Nowe terminy dla sprawozdań finansowych

Sporządzenie sprawozdań finansowych:

 • Do 31 czerwca 2021 roku – dla jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit – przedłużenie terminu o 3 miesiące (do końca 6. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego).
 • Do 30 kwietnia 2021 roku – dla jednostek sektora finansów publicznych – przedłużenie o 1 miesiąc
 • Bez przedłużenia dla jednostek o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Analogicznie, zatwierdzenie sprawozdań finansowych również zostało przesunięte w czasie, o 3 miesiące (do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego) dla jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit, o 1 miesiąc dla jednostek sektora finansów publicznych.

Złożenie sprawozdania finansowego do Szefa KAS:

 • Do dnia 31 lipca 2021 roku – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 • 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania – dla podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS.

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS:

 • 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania – dla jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS.

TPR

Zgodnie z opublikowaną ustawa z dnia 30 marca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 694), wydłużeniu uległy również terminy na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) oraz na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Regulacje są kontynuacją stanu prawnego wprowadzonego na mocy Tarczy antykryzysowej 4.0 z dnia 19 czerwca 2020 roku. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lutego 2021 roku.

Według nowych regulacji, złożenie informacji o cenach transferowych powinno nastąpić do dnia 30 września 2021 roku – w przypadku, gdy ustawowy termin upływa w okresie od dnia 1 lutego do 30 czerwca 2021 roku. Natomiast w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku, podatnicy mogą liczyć na dodatkowe 3 miesiące.

To samo tyczy się terminów na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Do dnia 30 września 2021 roku – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lutego do 30 czerwca 2021 roku. Natomiast w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku – dodatkowe 3 miesiące.

Możliwość złożenia czynnego żalu

Warto pamiętać o możliwości złożenia tzw. czynnego żalu dotyczącego schematów podatkowych i cen transferowych. Umożliwiają to przepisy zawarte w ustawie z dnia 10 września 1999 roku – Kodeks karny skarbowy. Należy spełnić warunki określone w art. 16 kks, przede wszystkim podać istotne okoliczności popełnienia czynu zabronionego.

Taka ewentualność obejmuje podatników, którzy nie wywiązali się z obowiązku podatkowego z pewnych, określonych względów – zakres obejmuje w szczególności:

 • informacji o schematach podatkowych (MDR),
 • informacji o cenach transferowych (TPR-C) i (TPR-P),
 • powiadomień w zakresie obowiązku przekazywania informacji o grupie podmiotów (CBC-P),
 • informacji o grupie podmiotów (CBC-R),
 • informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych
 • (FAT-1),
 • informacji o rachunkach raportowanych (CRS) oraz
 • sprawozdań finansowych

Zażalenia można składać z użyciem serwisu e-Urząd Skarbowy (z pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej), w formie pisemnej lub ustnej (z wykorzystaniem protokołu). Wnioski rozpatrywane będą przez naczelnika odpowiedniego dla wnioskodawcy urzędu skarbowego.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com