Loading...
8 grudnia 2020

Opodatkowanie norweskich dochodów dla polskich rezydentów – od 2021

Wraz z początkiem roku 2021 mocy prawnej nabiorą przepisy Konwencji wielostronnej MLI w odniesieniu do kolejnych państw Europy – dotyczące przede wszystkim metody unikania podwójnego opodatkowanie przez rezydentów podatkowych. To ważna wiadomość dla polskich rezydentów zarabiających m.in. w Norwegii, Belgii, Holandii, Danii oraz Kanadzie.

Kluczową zmianą będzie zmiana metody rozliczania dochodu uzyskanego za granicą. A konkretnie:  rezygnacja z metody wyłączenia z progresją na rzecz metody odliczenia proporcjonalnego. Będzie dotyczyła przychodów wynikających ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy.

Opodatkowanie dochodów – kogo dotyczą nowe przepisy?

Na przestrzeni ostatnich lat, ustalenia Konwencji MLI wchodziły w życie progresywnie, obejmując kolejna państwa w zależności od daty zdeponowania piątego instrumentu ratyfikacji. Począwszy od 2020 roku, z nowej metody (odliczenia proporcjonalnego) korzystają już rezydenci  innych popularnych wśród emigrantów zarobkowych z Polski krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Słowacji.

Warto w tym momencie przypomnieć definicję rezydencji podatkowej. Rezydent podatkowy to osoba fizycznie mieszkająca w określonym kraju, posiadająca w nim centrum interesów osobistych i gospodarczych lub przebywają na jego terytorium dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

A zatem, polscy rezydenci podatkowi jako osoby uzyskujące dochody z pracy najemnej wykonywanej poza granicami Polski, w krajach, w których dotychczas obowiązywała metoda wyłączenia z progresją, nie musieli rozliaczać podatku dochodowego w Polsce, jeżeli zarobki zagraniczne był ich jedynym źródłem dochodu.

Innymi słowy, cały rok z dochodami wyłącznie norweskimi, bez dodatkowych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce, obligował podatnika do złożenia zeznania podatku wyłącznie w Norwegii.

Metoda odliczenia proporcjonalnego od 2021 roku

Począwszy od 2021 roku, podatników zarabiających w Norwegii (i pozostałych krajach zgodnie z terminarzem Konwencji MLI) obowiązywać będzie metoda odliczenia proporcjonalnego. W skrócie: dochód norweski podlega opodatkowaniu w Polsce, a dodatkowo od podatku obliczonego od łącznej sumy zarobków (norweskich oraz krajowych) odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Norwegii.

Należy pamiętać, że kwota odliczenia nie może przewyższyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w Norwegii.

Rezydent-podatnik, korzystając z nowej metody odliczenia proporcjonalnego, musi złożyć podatkowe zeznanie roczne w Polsce (PIT-36) z załącznikiem PIT/ZG, w którym przedstawia i rozlicza zagraniczne dochody.

Opodatkowanie dochodu zagranicznego a ulgi

Rezydenci w szczególnych przypadkach nadal mogą liczyć na ustawowo przewidziane ulgi. Pracownicy wysłani na delegację lub w podróż służbową powinni pamiętać o 30% zwolnieniu z podatku wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to podatników pozostających w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy – w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Kwota zwolnienia dotyczy diety i powinna być naliczona za każdy poszczególny dzień, w kwocie odpowiadającej 30% diety.

Nowa metoda obliczenia kwoty podatku dochodowego uwzględnia możliwość skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej. Przeznaczona jest dla podatników, którzy uzyskali przychód za granicą Polski, w państwie dla którego właściwą metody unikania podwójnego opodatkowania jest metoda odliczenia proporcjonalnego. Czyli metoda, która zacznie obowiązywać w Norwegii od 1 stycznia 2021 roku i będzie stosować się do przychodów uzyskanych począwszy od 2021 roku.

W praktyce, ulga abolicyjna zrównuje podatek dochodowy do wysokości podatku przy metodzie zwolnienia z progresją. Jej wysokość jest zatem równa różnicy między opodatkowaniem wyliczonym metodą proporcjonalnego odliczenia a podatkiem wyliczonym metodą zwolnienia z progresją. Ulga abolicyjna ma zastosowanie dopiero podczas rozliczenia rocznego.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2020 r., wraz z początkiem 2021 zmienią się przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy istotnie wpłyną na górny próg wartości ulgi abolicyjnej. Więcej na ten temat o osobnym artykule.

Terminy rozliczeń

Rozliczenie przychodów uzyskiwanych w Norwegii za rok 2020 dokonać należy w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 roku.

Dla rozliczenia 2020 roku wciąż obowiązuje metoda wyłączenia z progresją oraz możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej w kształcie, jaki obowiązywał dotychczas.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com