Loading...
17 marca 2020

Pakiet osłonowy – rządowe wsparcie dla polskich firm

Związek między kondycją finansową polskich firm a pandemią koronawirusa jest niezaprzeczalny, dlatego rząd przygotował projekt wsparcia finansowego dla przedsiębiorców – pakiet osłonowy. Znamy już szczegóły projektu, natomiast moment wejścia przepisów w życie zostanie ogłoszony wkrótce.

18 marca o godz. 10.00 odbędzie się Rada Gabinetowa z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w trakcie której ustalone zostaną ostatnie szczegóły pakietu osłonowego, łącznie z wiążącym terminem wejścia w życie nowych przepisów.

Pakiet osłonowy – co obejmie?

Pakiet osłonowy to zestaw propozycji zmian w prawie dedykowany dla wszystkich polskich przedsiębiorców (bez względu na rozmiar i roczne wyniki finansowe), którzy zmagają się ze skutkami pandemii koronawirusa. Zgodnie z komunikatem wystosowanym przez stronę rządową, propozycja pakietu osłonowego ma koncentrować się na trzech aspektach funkcjonowania polskich przedsiębiorstw:

 • Należności finansowe – projekt proponuje ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS.
 • Płynność finansowa – rząd zaproponuje szereg instrumentów finansowych dla firm, które powinny podtrzymać lub wzmocnić płynność finansową polskich firm (np. wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów).
 • Bezpieczeństwo funkcjonowania – ochrona i wsparcie rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dla firm, którym grozi ryzyko upadku ze względu na przestoje w produkcji i sprzedaży.

Aby zaprojektowane zmiany mogły wejść w życie, niezbędne będą zmiany wprowadzone w poszczególnych ustawach, które regulują funkcjonowanie firm w wyżej wymienionych aspektach. Chodzi między innymi o ustawy i dyrektywy dotyczące podatku VAT, pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis), wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego, czy ochrony miejsc pracy.

Szczegóły

W komunikacie rządowym bardziej szczegółowo wymienione zostały te aspekty i sfery biznesu, które wymagają szczególnego wsparcia.

Wśród udogodnień związanych z odroczeniem płatności, rząd przygotował ułatwienia w metodzie split payment i rozliczenia VAT. Przesunie się data wejścia w życie nie tylko nowego formatu rozliczeń JPK_VAT, ale też przepisów i sankcji dotyczących obowiązkowych wpisów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (aktualnie: 1 lipca 2020). Dla branży turystycznej, szczególnie dotkniętej kryzysem, przygotowano możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek i pobytów zagranicznych.

Wśród instrumentów finansowych, których zadaniem będzie poprawa lub podtrzymanie płynności finansowej polskich przedsiębiorstw, znajdzie się przede wszystkim dopłata do oprocentowania kredytów (poprzez rozszerzenie funduszu klęskowego o epidemie). Bank Gospodarstwa Krajowego zostanie zobowiązany do wsparcia gwarancyjnego (de minimis nawet do 80% kwoty kredytu) oraz dopłat do kredytów.

W ramach ochrony i wsparcia rynku, rząd zobowiązał się również do skrócenia ustawowego okresu kryzysu (definiowanego jako spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15%) z 6 do 2 miesięcy. W związku z tym przedsiębiorcom dotkniętym kryzysem przysługiwałoby świadczenie z FGŚP do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przewidziano również dodatkowe zasiłki chorobowe i opiekuńcze dla przedsiębiorców, którzy opiekują się dzieckiem do lat 8 w przypadku zamknięcia placówek edukacyjnych.

Pakiet osłonowy 2020 – kiedy wejdzie w życie?

Gotowy projekt pakietu osłonowego został przedstawiony przez Ministerstwo 10 marca 2020 roku. Konkretna data wejścia w życie pakietów osłonowych nie jest jeszcze znana, aczkolwiek Ministerstwo „dokłada wszelkich starań, aby stało się to jak najszybciej”.

Pełną treść komunikatu można znaleźć tutaj.

 

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com