Loading...
17 marca 2020

Pakiet osłonowy – rządowe wsparcie dla polskich firm

Związek między kondycją finansową polskich firm a pandemią koronawirusa jest niezaprzeczalny, dlatego rząd przygotował projekt wsparcia finansowego dla przedsiębiorców – pakiet osłonowy. Znamy już szczegóły projektu, natomiast moment wejścia przepisów w życie zostanie ogłoszony wkrótce.

18 marca o godz. 10.00 odbędzie się Rada Gabinetowa z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w trakcie której ustalone zostaną ostatnie szczegóły pakietu osłonowego, łącznie z wiążącym terminem wejścia w życie nowych przepisów.

Pakiet osłonowy – co obejmie?

Pakiet osłonowy to zestaw propozycji zmian w prawie dedykowany dla wszystkich polskich przedsiębiorców (bez względu na rozmiar i roczne wyniki finansowe), którzy zmagają się ze skutkami pandemii koronawirusa. Zgodnie z komunikatem wystosowanym przez stronę rządową, propozycja pakietu osłonowego ma koncentrować się na trzech aspektach funkcjonowania polskich przedsiębiorstw:

  • Należności finansowe – projekt proponuje ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS.
  • Płynność finansowa – rząd zaproponuje szereg instrumentów finansowych dla firm, które powinny podtrzymać lub wzmocnić płynność finansową polskich firm (np. wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów).
  • Bezpieczeństwo funkcjonowania – ochrona i wsparcie rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dla firm, którym grozi ryzyko upadku ze względu na przestoje w produkcji i sprzedaży.

Aby zaprojektowane zmiany mogły wejść w życie, niezbędne będą zmiany wprowadzone w poszczególnych ustawach, które regulują funkcjonowanie firm w wyżej wymienionych aspektach. Chodzi między innymi o ustawy i dyrektywy dotyczące podatku VAT, pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis), wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego, czy ochrony miejsc pracy.

Szczegóły

W komunikacie rządowym bardziej szczegółowo wymienione zostały te aspekty i sfery biznesu, które wymagają szczególnego wsparcia.

Wśród udogodnień związanych z odroczeniem płatności, rząd przygotował ułatwienia w metodzie split payment i rozliczenia VAT. Przesunie się data wejścia w życie nie tylko nowego formatu rozliczeń JPK_VAT, ale też przepisów i sankcji dotyczących obowiązkowych wpisów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (aktualnie: 1 lipca 2020). Dla branży turystycznej, szczególnie dotkniętej kryzysem, przygotowano możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek i pobytów zagranicznych.

Wśród instrumentów finansowych, których zadaniem będzie poprawa lub podtrzymanie płynności finansowej polskich przedsiębiorstw, znajdzie się przede wszystkim dopłata do oprocentowania kredytów (poprzez rozszerzenie funduszu klęskowego o epidemie). Bank Gospodarstwa Krajowego zostanie zobowiązany do wsparcia gwarancyjnego (de minimis nawet do 80% kwoty kredytu) oraz dopłat do kredytów.

W ramach ochrony i wsparcia rynku, rząd zobowiązał się również do skrócenia ustawowego okresu kryzysu (definiowanego jako spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15%) z 6 do 2 miesięcy. W związku z tym przedsiębiorcom dotkniętym kryzysem przysługiwałoby świadczenie z FGŚP do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przewidziano również dodatkowe zasiłki chorobowe i opiekuńcze dla przedsiębiorców, którzy opiekują się dzieckiem do lat 8 w przypadku zamknięcia placówek edukacyjnych.

Pakiet osłonowy 2020 – kiedy wejdzie w życie?

Gotowy projekt pakietu osłonowego został przedstawiony przez Ministerstwo 10 marca 2020 roku. Konkretna data wejścia w życie pakietów osłonowych nie jest jeszcze znana, aczkolwiek Ministerstwo „dokłada wszelkich starań, aby stało się to jak najszybciej”.

Pełną treść komunikatu można znaleźć tutaj.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera ARPI Accounting i otrzymuj specjalne podsumowanie najciekawszych artykułów z tego miesiąca.

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com