Loading...
16 stycznia 2020

Podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców – nowe stawki w 2020

Nowy Rok przynosi kolejne zmiany. Przedsiębiorcy muszą przygotować się na nowe, wyższe stawki podatku od nieruchomości, obowiązujące od początku 2020 roku. Maksymalna kwota podatku wiąże się bezpośrednio z wartością wskaźnika inflacji, odnotowaną w I kwartale 2019 roku.

Przypomnijmy, że podatkiem od nieruchomości objęte są grunty, budynki, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kwoty stawek wyznacza ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z jej treścią, górne granice stawek podatku od nieruchomości podlegają corocznej zmianie. Ustalane są według publikowanego przez GUS wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (innymi słowy: inflacja) za pierwsze półrocze roku poprzedzającego – obliczonego względem poprzedniego analogicznego okresu.

Zgodnie z powyższym, stawki podatku w 2020 roku wzrosły o 1,8 proc., ponieważ wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2019 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2018 roku wyniósł 101,8 (1,8 proc).

Nowe stawki dla przedsiębiorców

Wraz z początkiem 2020 roku, stawka maksymalna podatku od zajmowanego gruntu wynosi 0,95 zł od 1m2, a więc wzrośnie o 2 gr. względem roku poprzedniego. Natomiast stawka maksymalna za budynki lub ich części wykorzystywane w działalności gospodarczej wyniesie 23,90 zł od 1m2 powierzchni użytkowej – podwyżka o 43 gr za 1 m2.

Przedsiębiorców, jak i wszystkich posiadaczy lokali mieszkalnych, dotknie również podwyżka podatku za użytkowanie lokali mieszkalnych (nie przeznaczonych na działalność gospodarczą). Nowa stawka na 2020 rok wyniesie 0,81 zł od 1 m2 powierzchni.

Podatek katastralny w Polsce?

Eksperci spekulują na temat możliwego wprowadzenia podatku katastralnego, który zastąpiłby podatek od nieruchomości. Diametralnie zmieniłoby kwoty podatku, ponieważ podatek katastralny opiera się na innym sposobie wyliczania stawek. Zamiast od powierzchni, kwota liczona jest od wartości rynkowej danego gruntu lub nieruchomości.

Oznacza to znaczące podwyżki maksymalnej stawki podatku zwłaszcza dla nieruchomości, których szacunkowa wartość rynkowa zdecydowanie przekracza ich wartość liczoną wyłącznie od parametrów powierzchniowych, czyli np. małe mieszkania usytuowane w atrakcyjnych lokalizacjach, np. w centrach miast lub przy istotnych węzłach komunikacyjnych.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com