Loading...
20 czerwca 2022

Polski Ład 2.0 – najważniejsze zmiany od 1 lipca 2022 r.

14 czerwca 2022 roku prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Potocznie nazywana Polskim Ładem 2.0, nowelizacja wprowadza wiele rozwiązań korygujących przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2022 roku (w ramach pierwszego Polskiego Ładu).

Polski Ład 2.0 wchodzi w życie 1 lipca 2022 roku, jednak niektóre przepisy zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2023 roku. W tym artykule prezentujemy wyłącznie zmiany, które wchodzą w życie od lipca tego roku.

Dolna stawka PIT – 12 procent od 1 lipca

Obniżenie dolnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych to najważniejsza zmiana, jaką zaproponował ustawodawca w projekcie nowelizacji Polski Ład 2.0. Zmiana dotyczy pierwszego przedziału skali podatkowej (kwoty do 120 tys. zł), emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców oraz przedsiębiorców.

Ustawodawca zaproponował zatem obniżenie stawki o 5 pkt proc. względem wartości obowiązującej dotychczas (17 procent). Zmiana wpłynie naturalnie na liczbę osób kwalifikujących się do płacenia podatku PIT, co należy uznać za pozytywną i korzystną zmianę z punktu widzenia podatników.

Tym samym obniżce ulegnie również kwota zmniejszająca podatek.

Znika ulga dla klasy średniej – co w zamian?

Opodatkowanie dochodów osobistych stanowiło największy problem pakietu ustaw Polski Ład. Wraz z początkiem roku 2022, szczególne kontrowersje wzbudzała tzw. ulga dla klasy średniej, której założenia były niejasne, a korzyści płynące z jej stosowania wydawały się dyskusyjne.

Dlatego właśnie ustawodawca po niemal pół roku obowiązywania przepisów, zdecydował się je zlikwidować. Co Polski Ład 2.0 proponuje w zamian?

Według rządu prostszym i skuteczniejszym rozwiązaniem na polu opodatkowania dochodów osobistych ma okazać się tzw. hipotetyczny podatek należny za rok 2022 – liczony z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej oraz skali podatkowej, która obowiązywała w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022.

Niestety, rozwiązania systemowe nadal nie będą pokrywały wszystkich możliwych sytuacji. W przypadku gdy rozliczenie wg zasad obowiązujących przed 1 lipca 2022 (z wykorzystaniem ulgi dla klasy średniej) okaże się korzystniejsze finansowo dla podatnika, urząd skarbowy będzie zobowiązany do wypłacenia różnicy między podatkiem należnym a podatkiem wyliczonym z zastosowaniem tzw. ulgi dla klasy średniej. Termin? 21 dni od daty złożenia PIT.

Składka zdrowotna – odliczenie ponownie możliwe, ale tylko dla przedsiębiorców

Warto pamiętać, że takie mechanizmy wprowadzone przez pierwszy Polski Ład jak ulga dla klasy średniej czy podniesienie kwoty wolnej od podatku były pierwotnie rozwiązaniami mającymi zrekompensować podatnikom straty wynikające z likwidacji odliczania od podatku składki zdrowotnej. Nowelizacja ze stycznia 2022 roku zlikwidowała możliwość odliczenia od podatku dochodowego (PIT) składki zdrowotnej w wysokości 7,75% podstawy.

Polski Ład 2.0, jako projekt naprawczy względem poprzedniej ustawy, przywraca możliwość odliczania składki, jednak z pewnym zastrzeżeniem, ponieważ będzie dotyczył tylko wybranych grup podatników. Na powrót możliwości odliczenia składki zdrowotnej mogą liczyć:

 • przedsiębiorcy na podatku liniowym – odliczenie nie może przekroczyć 8,7 tys. zł rocznie (pomniejszenie dochodu)
 • ryczałtowcy – możliwość zmniejszenia przychodu o 50% zapłaconych składek zdrowotnych
 • podatnicy korzystający z karty podatkowej – zmniejszenie podatku o 19% zapłaconych składek w roku podatkowym

Zmiana nie obejmuje zatem pracowników, zleceniobiorców i podatników podlegających obowiązkowym i dobrowolnym składkom zdrowotnym.

Również tzw. osoby współpracujące (wg definicji: małżonek, dzieci, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, rodzice, macocha albo ojczym przedsiębiorcy, którzy pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i pomagają w prowadzeniu działalności), mogą liczyć na obniżenie podstawy składki zdrowotnej – z 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obowiązuje do lipca 2022) do wartości 75%.

Polski Ład 2.0 – przepisy dotyczące rodziców i rodzin

Pierwsza nowelizacja Polski Ład wprowadziła od 1 stycznia ulgę w wysokości 1500 zł dostępną dla samotnych rodziców wychowujących dziecko. W tym aspekcie również nastąpi zmiana, polegająca na wprowadzeniu wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Korzyść to 1,5 kwoty wolnej – 45 tys. zł. Tym samym przywrócone zostają przepisy obowiązujące przed styczniem 2022 roku.

Samotny rodzic wychowujący dziecko z niepełnosprawnościami może liczyć na korzyści wynikające z podwójnej kwoty wolnej, czyli 60 tys. zł.

Dodatkowo wprowadzono ulgę dla rodzin wielodzietnych 4+. Ulga polega na zwolnieniu z podatku od dochodów, które nie przekroczą kwoty 85 528 zł w skali rocznej. Obejmuje ona osoby, które w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywały władzę rodzicielską, pełniły funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszkiwało, lub sprawowały funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu, lub umowy zawartej ze starostą.

Polski Ład 2.0 – pozostałe zmiany

 • Limit zarobków, jakie może uzyskać dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców, zostaje powiększony z 3089 zł do wartości 16 061,28 zł.
 • Katalog dochodów dziecka, które nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców, zostaje poszerzony o rentę rodzinną. Tzw. dochody małoletniego (do 18 roku zycia) będą tym samym objęte odrębną kwotą wolną od podatku.
 • Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają rekompensatę polegającą na zwiększeniu subwencji rozwojowej lub uzupełnieniu subwencji ogólnej.
 • Ustawa zwiększa także przepisy dotyczące części podatku, jaki można przekazać organizacji pożytku publicznego. Począwszy od 1 lipca 2022, organizacja pozarządowa będzie mogła otrzymać 1,5 proc. przekazywanego podatku.
 • Ujednolicony termin składania rocznego zeznania PIT – do 30 kwietnia bez względu na formę opodatkowania.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com