Loading...
27 czerwca 2022

Polski Ład 2.0 – przepisy odroczone (do 1 stycznia 2023 roku)

Polski Ład 2.0 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie przepisy nowelizacji nabiorą mocy prawnej od razu. Część z nich zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2023 roku. Są to przepisy mniej istotne z punktu widzenia większości podatników w Polsce, jednak warto o nich pamiętać.

O przepisach wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2022 roku przeczytasz w tym artykule.

Limit transakcji gotówkowych

Zmienią się przede wszystkim limity płatności gotówkowych – zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych (co ciekawe, dotychczas limity płatności gotówkowych dotyczyły wyłącznie przedsiębiorców).

Aktualnie limit dla przedsiębiorców w zakresie transakcji związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą wynosi 15 000 zł. Od 1 stycznia 2023 roku, limit ten wyniesie 8 000 zł. Wszelkie wyższe kwoty transakcji – zarówno między przedsiębiorcami, jak i w układzie przedsiębiorca-konsument – będą musiały dokonywać się z udziałem rachunku bankowego.

Dodatkowo, przedsiębiorcy powinni pamiętać o związku płatności bezgotówkowych z mechanizmem split payment i białą listą podatników VAT. Warto w tym aspekcie kierować się trzema zasadami:

 • Począwszy od 1 stycznia 2023 roku, płatność powyżej 8 000 zł należy o dokonać bezgotówkowo, tj. z użyciem rachunku płatniczego.
 • Rachunek płatniczy, na który dokonuje się płatności, musi figurować na białej liście podatników VAT – o ile płatnik nie złoży zawiadomienia ZAW-NR do urzędu skarbowego w ciągu 7 dni od daty transakcji.
 • Płatność należy wykonać zgodnie z zasadami metody podzielonej płatności (MPP, split payment).

Ustawodawca przewidział też sankcje dla przedsiębiorców, którzy nie będą stosować się do nowych rozwiązań. Wśród nich: utrata prawa do rozliczenia części kwoty wykraczającej ponad wartość nowego limitu (8 000 zł).

Polski Ład 2.0 – kwota wolna od podatku dla zleceniobiorców

Styczeń 2023 przyniesie zmiany również w aspekcie kwoty wolnej od podatku. Będą mogły ją zastosować nowe grupy pracowników, takie jak zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej (zleceniobiorcy) oraz osoby otrzymujące wynagrodzenie za prace wykonywane osobiście.

Aby skorzystać z nowej możliwości po 1 stycznia 2023 roku, podatnik będzie zobligowany do złożenia stosownego oświadczenia (np. PIT-2), w którym będzie musiał wskazać, w jakiej wysokości płatnik powinien dokonać potrącenia od podatku – z dostępnych opcji 1/12, 1/24 i 1/36 kwoty zmniejszającej.

Ulga na nieruchomość będącą zabytkiem – ograniczony zakres

Ulga nazywana potocznie Pałacyk+ wprowadzona została na początku 2022 roku pierwszą nowelizacją Polski Ład. Oferowała ona ulgę na zakup zabytkowych nieruchomości, natomiast posiadacze kwalifikujących się nieruchomości mogli liczyć na ulgę z tytułu  konserwacji, odnowienie i remontu. Działanie mechanizmu wsparcia polegało na możliwości odliczenia od kosztów uzyskania przychodów wydatku na nabycie wyżej wymienione czynności dotyczące zabytku.

Od stycznia 2023 roku zakres ulgi zostanie wyraźnie zredukowany. Przysługiwać będzie wyłącznie na remonty. Dodatkowo warunkiem formalnym będzie możliwość skorzystania z pomocy finansowej jedynie po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków.

Obowiązkowe ubezpieczenie w spółce komandytowo-akcyjnej

Począwszy od 1 stycznia 2023 roku, komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych zostaną obowiązkowo objęci ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.

Możliwość rezygnacji ze stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

Polski Ład 2.0 umożliwia również pracownikom złożenie wniosku o obliczanie zaliczek bez stosowania podwyższonych miesięcznych kosztów uzyskania przychodów (wynoszących od lipca 2022 roku 300 zł).

Polski Ład 2.0 – odpowiedzialność płatnika

Dodano regulację, że płatnik nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku, gdy zaniżenie lub nieujawnienie przez niego podstawy opodatkowania wynikało z zastosowania złożonych przez podatnika wniosków lub oświadczeń, mających wpływ na obliczenie zaliczki.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com