Loading...
3 grudnia 2019

Rozrachunki z kontrahentami – stanowisko Ministerstwa Finansów

Rozrachunki z kontrahentami nie należą do najprostszych zadań dla działów księgowości. Przedstawiciele branży rachunkowej od dawna zgłaszali potrzebę wyjaśnienia wątpliwości w tej materii. Sierpniowa publikacja stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie i proponuje praktyczne wskazówki, z których skorzystamy po raz pierwszy podczas tworzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku.

Komitet Standardów Rachunkowości dookreśla zasady rozrachunków

Publikacja komunikatu zbierającego przepisy wraz ich praktycznymi interpretacjami to gest w kierunku księgowych zajmujących się na co dzień rozrachunkami. Ministerstwo Finansów postanowiło przygotować Stanowisko, które pomoże egzekwować zapisy ustawy o rachunkowości w trakcie rozliczania rozrachunków z kontrahentami. Treść stanowiska obejmuje identyfikację, interpretację możliwych sytuacji rozrachunkowych oraz wyznacza ich zakres, określa wycenę i sposób prezentacji.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, stanowisko KSR skupia się bezpośrednio na:

 • zasadach ujmowania i wyceny rozrachunków z kontrahentami,
 • zasadach przeliczania rozrachunków w walutach obcych,
 • wątpliwościach w zakresie relacji pomiędzy definicjami należności i zobowiązań, a aktywami i zobowiązaniami finansowymi.

Zmiany wartości nominalnej – rabaty

W treści stanowiska znalazły się również definicje typów zmniejszeń cen nabycia, czyli rabatów, oraz wytyczne dotyczące ich poprawnego księgowania. Przypomnijmy, że zmniejszenie ceny nabycia to „procentowe lub kwotowe obniżenie ceny za dostarczenie dobra lub świadczoną usługę”. Warunki przyznania rabatów są arbitralne, każdorazowo określane przez kontrahentów w treści umowy. Zmniejszenie może być też formą rekompensaty za niższą jakość produktów.

Typy zmniejszeń ceny nabycia:

 • rabaty transakcyjne – udzielane w momencie sprzedaży, modyfikują na bieżąco cenę usługi/produktu. Muszą być uwzględniane w dokumencie wystawianym w związku z transakcją. W tym wypadku, w księgach rachunkowych należy wpisać kwotę sprzedaży już po pomniejszeniu o rabat.
 • rabaty potransakcyjne – kwalifikują się np. reklamacje, zwroty kosztów, czy wypełnienie minimalnej liczby przy zakupie. W księgach rachunkowych powinna być wpisana wartość początkowa, skorygowana następnie dowodem korygującym.
 • pre-rabaty – innymi słowy premie z góry, udzielane przed dokonaniem zakupów. Umowa powinna określać termin dla rozliczeń rabatów oraz minimalne ilości zakupu dóbr.
 • rabaty skonto – zmniejszenie ceny ze względu na terminową lub natychmiastową zapłatę.

Rozrachunki z kontrahentami w obcych walutach

Zobowiązania w walucie innej niż PLN podlegają przewalutowaniu bezpośrednio w księdze rachunkowej. Za obowiązujący kurs należy uznać kurs średni ogłoszony przez NBP dla danej waluty obcej – z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dokonanie transakcji. Tę samą zasadę należy zastosować w przypadku rozliczania przyznanych rabatów.

Możliwe będzie również zastosowanie przepisów na potrzeby rozliczania lat wcześniejszych. Korzystanie z wytycznych zawartych w treści stanowiska nie jest obowiązkowe.

Pełną treść stanowiska i załącznik z praktycznymi wskazówkami odnośnie rozliczeń można znaleźć tutaj.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com