Doradztwo

Audyt kadrowo-płacowy

 • przegląd list płac
 • weryfikacja poprawności obliczeń
 • przegląd dokumentacji kadrowej
 • weryfikacja poprawności dokumentacji oraz uprawnień pracowniczych
 • weryfikacja poprawności regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS

 

Procedury kadrowo-płacowe

 • stworzenie regulaminu pracy
 • stworzenie regulaminu wynagradzania
 • stworzenie regulaminu ZFŚS
 • weryfikacja procedur stosowanych w dziale kadrowo-płacowym
 • weryfikacja czy liczba osób zatrudnionych w dziale kadrowo-placowym jest zasadna z punktu widzenia optymalizacji procesów

 

Usługi BHP

 • szkolenia wstępne i okresowe
 • szkolenia przeciwpożarowe
 • ocena ryzyka zawodowego
 • przeglądy z zakresu BHP i PPOŻ
 • nadzór BHP i PPOŻ w ramach stałej obsługi – jedna stała wizyta w miesiącu specjalisty BHP w siedzibie firmy

 

Raportowanie i budżetowanie

 • analiza potrzeb informacyjnych Zarządu
 • ocena możliwości wykorzystania istniejących narzędzi
 • analizy wskaźnikowe
 • analizy wykonania i odchyleń budżetu
 • opracowanie metodologii tworzenia i kontroli budżetu przedsiębiorstwa
 • opracowanie i wdrożenie systemów raportowych wg specyficznych potrzeb klienta

 

Wsparcie i usprawnienie funkcji finansowych

 • zastępstwo Dyrektorów i Kontrolerów Finansowych
 • analiza procesów/identyfikacja wąskich gardeł i zagrożeń
 • reorganizacja działów księgowości/finansowych
 • koordynowanie projektów przenoszenia procesów księgowych z lub do organizacji
 • modyfikacja planu kont i raportowania dostosowujące do potrzeb zarządczych
 • projekty rozwiązań dotyczących kontroli i optymalizacji kosztów

 

Integracja zarządzania

(w procesie łączenia składników organizacji lub integracji firm w wyniku połączeń i fuzji)

 • integracja księgowa – ujednolicenie podejścia do rejestracji operacji gospodarczych
 • integracja planów kont – modyfikacje planów kont lub tworzenie nowych, uwzględniających niezbędne zmiany ze względu na potrzeby rachunkowości finansowej, podatkowej i zarządczej
 • integracja rachunkowości zarządczej – modyfikacje istniejącego lub stworzenie nowego układu informacji zarządczej
 • integracja procesów- przegląd i dostosowanie kluczowych procesów, rozpoznanie i optymalizacja wąskich gardeł oraz działań dublujących się
 • integracja procedur-tworzenie, przegląd i modyfikacja procedur