Juridisk bistand

For selskap

 • Vi bistår med oppstart av selskaper i Norge: Enkeltpersonforetak, AS, DA, ANS, KS, NUF,
 • Profesjonell tegning av vedtekter og protokoller samt inngåelse av kontrakter innenfor rammen av lovene i Norge.
 • Utarbeidelse av arbeidsavtaler
 • Utarbeidelse av klagebrev, klager på feilaktig beregnet fortjeneste, skatt, moms/MVA etc.
 • Rådgivning i forhold til norsk arbeidsrett, selskapsrett, skatterett og trygderett.

For privatpersoner:

 • Samarbeidmedjurister og regnskapsførere
 • Skatte refusjon – erklæring
 • Bistand med spørsmål og registreringer hos Skatteetaten
 • Klage på urettmessig beregnet skatt
 • Verifisering og samling av dokumenter
 • Bistand med den norske arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)
 • Rådgivning i forhold til norsk arbeidsrett, selskapsrett, skatterett og trygderett.