Księgowość

Zapewniamy profesjonalną obsługę księgową.  Nasi specjaliści posiadają świadectwa oraz licencje do prowadzenia ksiąg i ewidencji. Jakość świadczonych usług wspieramy stałymi kontaktami i doradztwem merytorycznym ze strony współpracujących z nami kancelarii prawnych.

 • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych klienta w programie komputerowym
 • sporządzanie zestawień obrotów i sald
 • rozliczanie sald kontrahentów klienta oraz przygotowywanie rocznych potwierdzeń sald
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych klienta
 • przygotowywanie raportów finansowych dla klienta
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych dla klienta
 • asystę i współpracę z klientem przy inspekcjach i kontrolach z urzędu skarbowego
 • bieżącą współpracę z klientem, w tym udzielanie wyjaśnień w zakresie realizowanych czynności
 • współpracę z audytorami klienta w zakresie objętym umową
 • sporządzanie sprawozdań do głównego urzędu statystycznego i NBP w zakresie informacji wynikających z ewidencji księgowej prowadzonej w ramach umowy