Lønn

Fagområdet for lønn er i stadig endring, og man er avhengig av bred kunnskap for å kunne holde seg faglig oppdatert innen lovverket og for å kunne ivareta sine medarbeidere.
I ARPI har vi bred kunnskap om dette og våre ansatte sikrer pålitelighet i gjennomføringen av lønnsadministrasjon:

  • Beregning og utbetaling av lønn med innsending av A-melding mv.
  • Reiseregninger og utlegg
  • Sykepengehåndtering mot NAV