Podatki

Wiedza i bogate doświadczenie pozwala nam zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania umożliwiające zmniejszenie ryzyka podatkowego i optymalizację obciążeń podatkowych.

Nadzór

  • weryfikacja i korekta ksiąg rachunkowych
  • nadzór nad przygotowywaniem/sporządzenie sprawozdania finansowego
  • nadzór nad przygotowaniem/sporządzenie deklaracji
  • ocena sprawności i prawidłowości używanych systemów finansowo-księgowych

Procedury

  • weryfikacja/stworzenie dokumentacji polityki rachunkowości
  • weryfikacja/stworzenie funkcjonalnego planu kont
  • weryfikacja istniejących/opracowanie nowych procedur księgowych i obiegu dokumentów

Doradztwo

  • bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT, CIT i PIT w formie konsultacji mailowych i telefonicznych
  • opieka podatkowa w formie określonej liczby godzin doradztwa do wykorzystania w okresie miesięcznym lub kwartalnym
  • doradztwo w zakresie cen transferowych (identyfikacja i analiza transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, dokumentacja)