Loading...
27 lipca 2020

SLIM VAT – prosty i nowoczesny VAT?

SLIM VAT to przygotowany przez Ministerstwo Finansów zbiór przepisów, którego podstawowym celem jest uszczelnienie systemu podatkowego i zredukowanie czasu, jaki podatnicy poświęcają na wypełnianie obowiązków podatkowych.

Zaproponowane rozwiązania, w przeciwieństwie do ostatnich nowelizacji antykryzysowych wprowadzających regulacje tymczasowe, mają być zmianami na stałe. W ramach koncepcji SLIM VAT, podatnicy mogą spodziewać się uproszczeń skierowanych głównie do małych i średnich przedsiębiorców.

Projekt SLIM VAT to na razie propozycja nowelizacji. Zgodnie z komunikatem wystosowanym przez Ministerstwo Finansów, odpowiednia zmiana ustawy o VAT powinna być przyjęta jeszcze w tym roku, z prognozowaną datą wejścia w życie w pierwszych miesiącach 2021 roku.

Akronim SLIM powstał ze słów „simple, local, and modern”. Według Ministerstwa Finansów: „oznacza podatek prosty w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje. Jest to też podatek nowoczesny, w którym wdrażanie kolejnych rozwiązań technologicznych i e-usług administracji łączy się ze zmniejszaniem obowiązków ciążących na podatnikach.

SLIM VAT – uproszczone fakturowanie?

SLIM VAT wprowadza dwie nowe regulacje dotyczące fakturowania korygującego. Zgodnie z art. 106j ustawy o VAT, tego typu faktury są wystawiane przez podatników w przypadku gdy:

 • udzielona została obniżka z tytułu wcześniejszej zapłaty lub po dokonaniu sprzedaży, gdy
 • dokonano zwrotu towarów, opakowań lub zapłaty (w całości lub części) otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, oraz
 • w przypadku pomyłki w kwocie podatku lub cenie towaru na fakturze.

Gdy omawiane przepisy wejdą w życie, podatnicy VAT będą mogli skorzystać z uproszczeń w domenie faktur korygujących in-minus oraz in-plus.

Faktury korygujące in-minus. Zmiany koncentrują się na rezygnacji z potwierdzeń otrzymania faktur korygujących oraz konieczności dokonywania korekt deklaracji. Innymi słowy, samo uzgodnienie warunków transakcji między kontrahentami będzie podstawą do obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego. Obowiązkiem nabywcy nadal będzie korekta podatku naliczonego zgodnie z ustaleniami. Pominięcie wspomnianego potwierdzenia otrzymania faktury korygującej ma wpłynąć pozytywnie na czas dokonywania transakcji oraz zmniejszy obieg dokumentów między nabywcą a dostawcą.

Faktury korygujące in-plus. Zgodnie z nowymi przepisami, korekty dotyczące zwiększeń podstawy opodatkowania dokonywanie będą na bieżąco, w okresie wystawienia faktury korygującej, gdy pojawią się już podstawy do powiększenia kwoty. Dotychczas nie istniał w ustawie zapis regulujący sposób rozliczania faktur korygujących in-plus – zmiany SLIM VAT wprowadzą ramy, na których będzie można opierać praktykę dokonywania korekt.

Eksport

SLIM VAT wydłuży termin przeznaczony na wywóz towarów do 6 miesięcy (względem dotychczas obowiązujących 2 miesięcy). Zmiana dotyczy wyłącznie stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów.

Ujednolicone kursy walut

Nowelizacja skupia się również na problematycznej sytuacji, która dotyka wielu przedsiębiorców na styku ordynacji podatkowej VAT i PIT/CIT. W praktyce podczas rozliczania i fakturowania danej transakcji przedsiębiorca zmuszony był do korzystania z dwóch odrębnych kursów walut. Dla VAT liczył się czas wystawienia faktury, dla podatku dochodowego czas przed wykonaniem usługi.

Nowe przepisów pozwalają wybrać kurs dla podatku VAT, tym samym ustalić wspólny kurs walut do rozliczenia transakcji VAT i PIT/CIT.

Pozostałe zmiany

Koncepcja SLIM VAT proponuje również dwie dodatkowe, stosunkowo niewielkie zmiany, o których warto wspomnieć:

 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy bez konieczności korekty deklaracji. Aktualnie obowiązujący termin to trzy miesiące;
 • zwiększenie limitu zwolnienia z VAT na prezenty o małej wartości do kwoty 20 zł – co stanowi krok w kierunku standardu przyjętego w UE.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com