Loading...
21 października 2020

Tarcza 5.0 – antykryzysowe wsparcie dla wybranych branż

Wraz z drugą falą zachorowań i rosnącym ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, rząd zdecydował się uruchomić kolejną odsłonę wsparcia antykryzysowego. Tarcza 5.0 skierowana jest do konkretnych, wymienionych w treści ustawy branż, które ze względu na swój charakter szczególnie narażone są na negatywne skutki kryzysu.

Tarcza 5.0 weszła w życie 15 października na mocy ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z 17 września 2020 roku.

Inaczej niż w przypadku poprzednich Tarcz, nowe przepisy proponują mechanizmy wsparcia dedykowane przedstawicielom wybranych branż, według rejestru Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007. Nowe przepisy pozwalają na zwolnienie ze składek ZUS za okres 3 miesięcy (lipiec-wrzesień 2020) dla wskazanych branż. Wprowadzają również nowe świadczenia postojowe, głównie dla przedstawicieli branży turystycznej, transportowej i eventowej.

Świadczenie postojowe

Kogo dotyczy? Świadczenia postojowe przysługują przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą jako:

 • agenci turystyczni (79.11.A),
 • przewodnicy turystyczni (79.90.A).

Zgodnie z treścią rozporządzenia, świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie – z zachowaniem warunku, że dany przedsiębiorca nie korzystał ze świadczenia już trzykrotnie w przeszłości. Kwota wsparcia wynosi 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r.

Szczegółowe warunki przyznawania świadczenia można znaleźć tutaj.

Dodatkowe świadczenie postojowe

Kogo dotyczy? Przedsiębiorców zakwalifikowanych w rejestrze PKD jako przedstawiciel branż:

 • pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z),
 • wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (77.39.Z),
 • działalność agentów turystycznych (79.11.A),
 • działalność związana z wystawianiem (90.01.Z) oraz wspomagająca wystawiania (90.02.Z) przedstawień artystycznych,
 • działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (93.29.A),
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.29.B)
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)

Warunkiem koniecznym ubiegania się o dodatkowe świadczenie postojowe jest uzyskanie przychodu z klasyfikującej się działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 roku. Przysługuje maksymalnie trzykrotnie, wyłącznie przedsiębiorcom, którzy korzystali wcześniej ze świadczenia postojowego (minimum raz).

Tarcza 5.0 – zwolnienie ze składek ZUS (lipiec-wrzesień 2020)

Kogo dotyczy? Lista branż PKD pokrywa się z listą dotyczącą dodatkowych świadczeń postojowych (patrz wyżej) z dodatkiem:

 • hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),
 • działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A),
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z).

Zwolnienie obejmuje wyłącznie trzy miesiące kalendarzowe: lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. W szczególności dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

Przedsiębiorcy ubiegający się o zwolnienie musieli być zgłoszeni jako płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 roku. Aby zakwalifikować się do zwolnienia ze skłądek ZUS, przychód  uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek, powinien być niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 roku.

Wniosek należy złożyć przed 30 listopada, natomiast deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne powinny zostać  złożone za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października 2020 roku.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com