Loading...
11 grudnia 2020

Tarcza Finansowa PFR 2.0 – 35 mld zł dla 38 branż

Tarcza Finansowa PFR 2.0 stanowi kontynuację programu rozpoczętego w kwietniu 2020 roku, będącego odpowiedzią na pierwszą falę pandemii COVID-19 w Polsce. Edycja 1.0 skierowana była głównie do mikroprzedsiębiorstw oraz małych/średnich przedsiębiorstw (MŚP) bez względu na branżę. Oferowała również  subwencje finansowe z możliwością umorzenia nawet do 75% wartości.

Budżet Tarczy PFR 2.0

Około 35 mld PLN. Taka kwota, zgodnie z komunikatem Ministerstwa, przeznaczona została na budżet Tarczy Finansowej PFR 2.0. Środki dostępne będą w formie subwencji finansowych (bezzwrotnych przy spełnieniu określonych warunków) dla przedsiębiorstw z wyznaczonej puli branż.

Budżet Tarczy Finansowej PFR 2.0 w rozbiciu na segmenty zatrudnienia przedstawia się następująco:

 • mikroprzedsiębiorstw – do 3 mld zł wsparcia.
 • małych i średnich przedsiębiorstw – do 7 mld zł wsparcia.
 • dużych przedsiębiorstw – ok. 25 mld zł wsparcia i uelastycznienie zasad Tarczy 1.0.

Branże

Instrument finansowy PFR nie jest skierowany uniwersalnie do wszystkich przedsiębiorców. Pomoc dotyczyć będzie 38 branż, najbardziej dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, które do tej pory nie zostały bezpośrednio objęte wsparciem z budżetu Polskiego Funduszu Rozwoju, między innymi branży gastronomicznej, hotelarskiej, fitness czy rozrywkowej.

Pełną listę wraz z kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności można znaleźć tutaj. Jednocześnie Ministerstwo Finansów zaznacza, że pula branż może zostać rozszerzona w ciągu najbliższych tygodni.

Jak złożyć wniosek?

Tarcza Finansowa PFR 2.0 realizowana jest w praktyce przez wybrane banki w ramach bankowości elektronicznej. Wykaz akceptowanych przez PFR banków znajduje się tutaj. Po wyborze właściwego dla danego przedsiębiorstwa banku, osoba reprezentująca firmę musi upewnić się, że posiada dostęp do bankowości elektronicznej Beneficjenta oraz uprawnienia do składania oświadczeń woli w jego imieniu.

Termin składania wniosków wyznaczony został na styczeń-luty 2021 roku dla mikro, małych i średnich firm, oraz na styczeń-marzec dla dużych firm. Ostateczny termin znany będzie dopiero po rozpatrzeniu i zaakceptowaniu wniosku notyfikacyjnego, skierowanego do Komisji Europejskiej.

ZASADY

Tarcza PFR 2.0 – mikroprzedsiębiorstwa

Do programu kwalifikują się mikrofirmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników (wyłącznie z listy 38 branż). Podobnie jak w przypadku założeń poprzedniej Tarczy Finansowej PFR, suma bilansowa lub obrót za rok 2019 nie może przekroczyć 2 mln euro.

Podstawowymi czynnikami kwalifikującym pozostają: liczba zatrudnionych pracowników (a więc z wyłączeniem właściciela) oraz wartość spadku obrotów. PFR proponuje dwa progi bazowej kwoty subwencji:

 • 18 tys. zł – jeżeli wykazany spadek obrotów przewyższa 30%, ale nie jest większy niż 60%;
 • 36 tys. zł – jeżeli wykazany spadek obrotów przewyższa 60%.

Następnie kwota bazowa mnożona jest przez liczbę zatrudnionych pracowników.

 • przy kwocie bazowej 18 tys. zł – kwota maksymalna (przy 9 zatrudnionych) może wynieść 162 tys. zł (18×9);
 • w przypadku kwoty bazowej 36 tys. zł – kwota maksymalna może wynieść 324 tys. zł (36×9).

Warunki konieczne do spełnienia, aby ubiegać się o całkowite umorzenie subwencji:

 • utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 roku,
 • utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku

Tarcza PFR 2.0 – małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

Program skierowany jest do firm zatrudniających nie więcej niż 249 pracowników, z kwotą obrotu za 2019 rok mniejszą lub równą 50 mln euro oraz sumą bilansową mniejszą niż 43 mln euro.

Ważną przesłanką jest również spadek obrotów bezpośrednio związany z pandemią COVID-19 – o minimum 30% względem 2019 roku, w okresie kwiecień-grudzień lub październik-grudzień 2020.

Ostateczna kwotę subwencji zostanie wyliczona na podstawie:

 • predykcji kosztów stałych, które mogą zostać poniesione przez firmę,
 • poniesionych kosztów stałych niepokrytych w ramach działalności przedsiębiorstwa z: zysku brutto, oraz innych źródeł, takich jak ubezpieczenie, inne środki pomocy otrzymane na podstawie Tymczasowych Ram lub wsparcie z innych źródeł, w okresie 6 miesięcy pomiędzy XI 2020 r. a IV 2021 r.

Subwencja musi zostać przeznaczona na sfinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami. Oznacza to, że otrzymana kwota może zostać przeznaczona np. na wynagrodzenia pracownicze, natomiast nie może być przeznaczona na przedpłaty kredytów, opłacanie zobowiązań właściciela wobec podmiotów powiązanych czy finansowanie przejęcia lub akwizycji innego przedsiębiorstwa.

Warunki konieczne do spełnienia, aby ubiegać się o całkowite umorzenie subwencji:

 • utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 roku,
 • rozliczenie nadwyżki w terminie po 31 października 2021 roku, przy czym nie ma możliwości rekompensaty poniesionych kosztów przekraczających otrzymane wsparcie,
 • przedstawienia rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań finansowych.

Ważna informacja dla małych i średnich przedsiębiorstw, które skorzystały z pomocy w ramach poprzedniej Tarczy PFR. Jak poinformował prezes PFR Paweł Borys, planowane jest umorzenie 100 proc. subwencji dla MŚP z Tarczy Finansowej 1.0. Aby otrzymać pełne umorzenie, należy złożyć odpowiedni wniosek po roku od otrzymania subwencji w ramach Tarczy 1.0. Aktualizacja dotycząca umorzeń nie dotyczy dużych przedsiębiorstw – dla tych podmiotów przygotowane zostały aktualizacje warunków oraz wydłużony termin obowiązywania pomocy.

Tarcza Finansowa 2.0 – duże przedsiębiorstwa

Duże firmy, czyli te zatrudniające powyżej 249 pracowników z obrotem powyżej 50 mln euro za poprzedni rok, mogą liczyć na kontynuację programu zapoczątkowanego wraz z Tarczą 1.0. Co ważne, okres objęty parasolem ochronnym PFR został wydłużony do 31 marca 2021 roku.

Szczegóły dotyczące programu dostępne są tutaj.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com