Loading...
10 lutego 2020

Transakcje powyżej 15 tys. zł. O czym należy pamiętać w 2020?

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje w Polsce szereg nowych przepisów regulujących sposoby dokonywania płatności. Przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na transakcje handlowe o łącznej wartości przekraczającej 15 tys. zł, zwłaszcza w kontekście metody split payment i białej listy podatników VAT.

Wartość transakcji przekraczająca 15 tys. zł to wspólny element trzech regulacji podatkowych, o których należy szczególnie pamiętać w nowym roku. Mowa o konieczności dokonywania transakcji bezgotówkowych, korzystania z metody split payment oraz obowiązującej od zeszłego roku białej listy aktywnych podatników VAT. Począwszy od nowego roku za niedopełnienie obowiązków w zakresie wymienionych regulacji, przedsiębiorcy grozi sankcja w postaci wyłączenia kwoty transakcji z kosztów uzyskania przychodu.

Aby uniknąć ryzyka nałożenia sankcji, wszyscy przedsiębiorcy realizujący transakcje o wartości przekraczającej 15 tyś zł – wyrażonej bezpośrednio bądź w ogólnej wartości transakcji szacowanej na podstawie umowy – powinni pamiętać o trzech rzeczach.

 1. Płatność należy dokonać bezgotówkowo, tj. z użyciem rachunku płatniczego – na podstawie art. 19 Pp.
 2. Rachunek płatniczy, na który dokonuje się płatności, musi figurować na białej liście podatników VAT (liczy się dzień zlecenia przelewu) – o ile nie złoży odpowiedniego zawiadomienia do US w ciągu 3 dni od zlecenia.
 3. Płatność należy wykonać zgodnie z zasadami metody podzielonej płatności (MPP, split payment).

Aby sankcje były zasadne, całkowita wartość transakcji handlowej musi przekraczać 15 tys. zł brutto wraz z VAT (bez względu na liczbę faktycznie dokonanych płatności w ramach tej transakcji). Kwalifikuje się również równowartość powyższej kwoty w walutach innych niż PLN.

Należy zatem pamiętać, że bezpośredniej wartości transakcji nie określa ani kwota widniejąca na fakturze, ani kwota jednorazowej płatności, tylko wartość wynikająca z umowy określającej transakcję na podstawie której płatność została dokonana. Mogą zdarzyć się sytuacje, gdy realizacja określonej transakcji finansowej zostaje rozłożona w czasie na kilka osobnych płatności. Wtedy, mimo że będziemy mieć do czynienia z serią osobnych płatności, zostaną one zakwalifikowane w ramy jednej transakcji handlowej. W przypadku gdy suma przekroczy 15 tys. zł brutto i płatności nie zostaną zrealizowane zgodnie z zasadami, możemy mówić o zaistnieniu przesłanki do nałożenia sankcji wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu.

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu

Sankcję wobec przedsiębiorcy można zastosować wyłącznie w sytuacji, gdy odbiorcą transferu jest inny przedsiębiorca, w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych lub przy nabyciu wartości niematerialnych i prawnych (przy odpisie kosztów amortyzacji). W wyniku nałożenia sankcji, podatnik zostaje zobowiązany do

 • pomniejszenia kosztów uzyskania przychodu,
 • gdy nie ma takiej możliwości, do zwiększenia o tę kwotę swojego przychodu.

Powyżej opisanej korekty trzeba będzie dokonać wyłącznie w miesiącu dokonania przez płatnika niezgodnej z przepisami płatności.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com