Loading...
8 listopada 2019

Ulga za złe długi w podatku dochodowym

Ograniczenie zatorów płatniczych to główny cel przyświecający ustawodawcom pracującym nad projektem tzw. ulgi za złe długi w podatku dochodowym. Przepisy, wchodzące w życie z początkiem 2020 roku, pozwalają przedsiębiorcom zmniejszyć wartość podatku do zapłaty o kwoty z niespłaconych faktur.

Przypomnijmy, że omawiane przepisy nie są kompletną nowością – funkcjonują już od kilkunastu lat w domenie podatku VAT. Dzięki nowelizacji, przedsiębiorcy będą mogli korzystać z ulgi również w przypadku podatku dochodowego (PIT, CIT).

Ulga za złe długi w praktyce pozwala wierzycielowi pomniejszyć kwotę opodatkowania PIT lub CIT poprzez zmniejszenie kwoty przychodu o kwoty z faktur, które nie zostały spłacone przez dłużnika. Przypomnijmy że okres, po upływie którego wierzytelność uznaje się za nieściągalną (tzw. zły dług) w podatku VAT wynosi 90 dni. Już od 1 stycznia 2020 r. taki sam okres będzie obowiązywał w przypadku CIT i PIT. Do ulgi kwalifikują się więc zaległości niespłacone w terminie do 90 dni od daty wystawienia faktury lub daty wynikającej z umowy.

Ulga za złe długi – kiedy przysługuje?

Ulga przysługuje przedsiębiorcy tylko w przypadku, gdy spełnione są trzy poniższe kryteria.

 1. Osoba dłużna nie znajduje się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub likwidacji.
 2. Nie upłynęły dwa lata od daty wystawienia faktury/podpisania umowy, licząc od końca roku kalendarzowego w którym została wystawiona.
 3. Zarówno wierzyciel, jak i dłużnik podlegają pod podatek dochodowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ulga nie przysługuje natomiast, jeśli wierzyciel i dłużnik są ze sobą powiązani w jakikolwiek formalny sposób. Ponadto nie przysługuje, jeżeli wierzyciel zbył wierzytelność przed końcem terminu płatności.

Nowe przepisy dla dłużników

Nowelizacja przyniesie też nowe zobowiązania dla kontrahentów unikających płatności. Od 1 stycznia 2020 r. przygotowując zeznanie podatkowe roczne, dłużnicy będą musieli doliczyć do przychodu wartość niezapłaconej wierzytelności. Innymi słowy: dłużnik będzie musiał zwiększyć swoje przychody o wartość niezapłaconych faktur i zapłacić powiększony podatek.

Strona rządowa prognozuje, że zmiany wpłyną korzystnie na terminowość dokonywanych płatności.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com