Loading...
20 lipca 2020

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Czwarta, ostatnia nowelizacja Tarczy antykryzysowej wprowadziła nowy instrument dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w kryzysowej sytuacji i z uwagi na niespłacone wierzytelności zmuszeni są do rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (UPR) pozwala uruchomić pozasądową, 4 miesięczną procedurę, w trakcie której dłużnik chroniony jest przed konsekwencjami niewypłacalności firmy, takimi jak groźba postępowań egzekucyjnych czy zabezpieczających.

Począwszy od 24 czerwca 2020 roku, nowe postępowanie dostępne jest dla każdego przedsiębiorcy pod warunkiem, że ilość wierzytelności spornych względem wszystkich zaległych wierzytelności nie przekracza 15%. Zgodnie z przyjętą definicją, wierzytelność sporna to zaległość, której dłużnik nie uznaje, lub wobec której toczą się procesy sądowe albo postępowania administracyjne.

Doradca restrukturyzacyjny

Pozasądowy charakter uproszczonego postępowania restrukturyzacji wymaga podpisania umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym – dowolnie wybranym przez przedsiębiorcę. Doradca jako jedyny zakontraktowany i zewnętrzny ekspert nadzorujący proces (nadzorca układu) otrzymuje specjalne uprawnienia, pozwalające mu dokonywać kontroli zobowiązań i stanu finansów przedsiębiorstwa, aktywnych wierzytelności oraz umów zawartych z kontrahentami.

Restrukturyzacja krok po kroku

Etap 1: Diagnoza sytuacji przedsiębiorcy z udziałem doradcy restrukturyzacyjnego. Czas na przeprowadzenie ewaluacji może różnić się w zależności od sytuacji firmy, ilości spornych wierzytelności oraz obowiązujących umów. Efektem diagnozy powinno być wypracowanie wspólnej propozycji układowej, która następnie będzie musiała zostać zaakceptowana przez wierzycieli na drodze głosowania.

Właściwy etap restrukturyzacyjny rozpoczyna się po opublikowaniu przez dłużnika stosownego publicznego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dokumenty niezbędne do opublikowania obwieszczenia:

 • propozycji układowych,
 • spis wierzytelności,
 • spisu wierzytelności spornych.

Etap 2: Rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego i negocjacje z wierzycielami na temat przyjęcia wypracowanej wcześniej propozycji układowej. Etap ten może potrwać 4 miesiące i powinien zakończyć się zatwierdzeniem układu większością głosów wierzycieli. Istotną cechą wyróżniającą UPR spośród pozostałych procesów restrukturyzacyjnych jest możliwość zdalnego głosowania wierzycieli.

Zaakceptowaną propozycję układową należy następnie złożyć do sądu restrukturyzacyjnego. Sąd ma 2 tygodnie od daty złożenia na zatwierdzenie lub odrzucenie wniosku.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne a ochrona dłużnika

Przez okres 4 miesięcy (nie wliczając okresu na zatwierdzenie porozumienia), uproszczone postępowania restrukturyzacyjne zapewnia firmie ochronę przed zdarzeniami, które mogą pogorszyć jej kondycję finansową oraz zmienić diametralnie jej sytuację, takich jak:

 • wypowiadanie przez wierzycieli wiążących kontraktów, takich jak umowy o wynajem budynku lub powierzchni biurowej, leasing, dzierżawa;
 • uruchomienie postępowań egzekucyjnych, komorniczych, zabezpieczających.

Uproszczone postępowanie – dostępność

Przy czym należy pamiętać, że przez nowy proces dane przedsiębiorstwo może przejść tylko raz. Po 4-miesięcznym okresie układowym i po odrzuceniu propozycji układowej przez sąd restrukturyzacyjnego, dłużnikowi pozostaje skorzystania z pozostałych form postępowania (PPU, PU, PS, PZU) lub procedury sądowej.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma być dostępne przez 1 rok od momentu wejścia w życie przepisów Tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z nowego narzędzia do 30 czerwca 2021 roku.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com