Loading...
9 lipca 2021

VAT e-commerce – co zmieni się od 1 lipca?

Od 1 lipca 2021 r. zmienią się przepisy VAT dotyczące transgranicznej działalności e-commerce między przedsiębiorstwami a konsumentami (transakcje B2C). Pakiet VAT e-commerce wprowadzi m.in. rozszerzenie procedur związanych z OSS – One Stop Shops oraz nowe zasady dotyczące limitów transakcji WSTO.

Zmiany obejmą przede wszystkim przedsiębiorców świadczących usługi elektroniczne, telekomunikacyjne i nadawcze, firmy zajmujące się sprzedażą towarów online na rzecz klientów indywidualnych (osoby fizyczne, transakcje B2C) na terytorium Unii Europejskiej. Różnicę odczują również firmy pośredniczące w transakcjach online, a więc popularne platformy e-commerce, na które spadnie nowy obowiązek rozliczania podatku VAT od transakcji oraz raportowania do organów podatkowych.

VAT e-commerce – założenia projektu

Podstawowym założeniem projektu jest uszczelnianie systemu pobierania i rozliczania VAT w branży, ale również przełamanie barier w sprzedaży transgranicznej przez internet oraz ujednolicenie systemów VAT w przestrzeni Unii Europejskiej.

W praktyce projekt przyniesie utworzenie nowej unijnej procedury Punktu Kompleksowej Obsługi (One Stop Shop – OSS), która zastąpi dotychczas funkcjonujący Mały Punkt Kompleksowej Obsługi (Mini One Stop Shop – MOSS). Dodatkowo wprowadzona zostanie procedura Importowego Punktu Kompleksowej Obsługi (Import One Stop Shop – IOSS).

Procedura OSS to wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość oraz dostawy krajowe poprzez interfejs elektroniczny, która obejmie rozszerzony katalog usług (B2C). Natomiast IOSS pozwoli na skorzystanie z ulgi podatkowej w przypadku sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich lub terytoriów trzecich w przesyłce o wartości nieprzekraczającej 150 euro.

Przedsiębiorcy z branży e-commerce będą mogli zarejestrować się w wybranym państwie członkowskim UE, co pozwoli na deklarowanie i opłacanie podatku VAT od wszystkich sprzedaży towarów na odległość oraz w przypadku transgranicznego świadczenia usług klientom w UE. Natomiast dla transakcji spoza UE przewidziano możliwość ustanowienia unijnego pośrednika. W jego mocy będzie pobór i rozliczenie podatku VAT dla danej transakcji.

Co ważne, rejestracja w nowych procedurach VAT OSS pozwoli na składanie raz na kwartał jednej deklaracji VAT oraz opłacania podatku za pośrednictwem państwa identyfikacji.

WSTO i nowy limit wartości transakcji

Nowe regulacje przyniosą również zmiany w zakresie definicji. Wraz z wejściem w życie pakietu VAT e-commerce, dotychczasowy termin „sprzedaż wysyłkowa” zostanie zastąpiony przez skrót WSTO (Wewnątrzwspólnotowa Sprzedaż Towarów na Odległość).

Jednak najistotniejszą z punktu widzenia podatników z branży e-commerce zmianą wydaje się wprowadzenie nowego, ogólnounijnego limitu dla wartości dokonywanych transakcji. 

Począwszy od 1 lipca, wyniesie on 10 000 euro netto – co na dzień publikacji artykułu stanowi równowartość 45 tys. złotych. Przekroczenie tego progu sprawia, że podatnik dokonujący sprzedaży WSTO kwalifikuje się do zapłaty podatku VAT w kraju członkowskim, w którym zarejestrowana jest strona transakcji (nabywca towaru).

Ustawa przewiduje również zniesienie zwolnienia z VAT dla przesyłek spoza UE poniżej wartości 150 zł, oferują w zamian procedurę IOSS, która ułatwi sporządzenie deklaracji i płatność należnego podatku VAT.

VAT e-commrece – rejestracja do OSS i IOSS

Portal podatki.gov.pl udostępnił możliwość zgłaszania się do procedur OSS już od 1 kwietnia 2021 roku. Zgłoszenie to pierwszy krok, uruchamiający procedurę rejestracji, która zakończy się potwierdzeniem zgłoszenia poprzez dokonanie identyfikacji (w przypadku procedury unijnej) oraz nadanie numeru identyfikacyjnego (w przypadku procedury nieunijnej i procedury importu).

Faktyczne zakwalifikowanie do procedury nastąpi po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (po 1 lipca 2021), oraz po weryfikacji przez organ podatkowy, czy zgłaszający spełnia warunki określone w tej ustawie dla podatnika/pośrednika.

(Założenia prawne)

Projekt wprowadza tzw. pakiet VAT e-commerce wynikający z przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów.

Uwaga: 25 czerwca, Senat RP przyjął poprawkę, która ma przełożyć wejście w życie przepisów dotyczącyc Pakietu VAT e-commerce na 1 września 2021 r. W związku z tym, projekt ustawy trafi ponownie do Sejmu, który zdecyduje o przyjęciu poprawki.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com