Loading...
24 marca 2022

VAT od usług finansowych dla biznesu

Od początku stycznia 2022 roku, usługodawcy z branży finansowej (m.in. banki czy fundusze inwestycyjne) będą mogli dobrowolnie zdecydować się na opodatkowanie swoich usług podatkiem VAT. W efekcie będzie się to wiązało z korzystną możliwością odliczenia podatku zawartego w kosztach nabywanych towarów i usług.

Polskim Ład poszerzył polskie prawo podatkowe w sposób podobny, jak ma to miejsce w innych krajach europejskich, m.in. w Niemczech. Przy czym nowa możliwość opodatkowania dotyczy wyłącznie usług finansowych dla biznesu (czyli takich usług, z których korzystają przedsiębiorcy).

Opcja ta jest nowością w kraju, w którym usługi finansowe dla biznesu są zasadniczo zwolnione z obowiązku VAT. Zasadniczo, ponieważ przed wejściem w życie nowelizacji Polski Ład, opodatkowaniem VAT objęte były jedynie usługi finansowe tzw. pomocnicze, będące elementem ogólniejszej usługi.

VAT od usług biznesu – podstawowe informacje

Należy na wstępie ponownie podkreślić, że opisywana zmiana dotyczy szczególnych usług finansowych dla biznesu. Usługi świadczone na rzecz osób fizycznych pozostają zwolnione z podatku VAT i nie ma możliwości objęcia ich obowiązkiem podatkowym.

Przedsiębiorstwa decydujące się na opodatkowanie usług finansowych muszą pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Po pierwsze, doliczanie podatku VAT do usług nie będzie selektywne – ma dotyczyć wszystkich takich usług bez wyjątku. Nie ma zatem w przepisach miejsca na dobieranie preferencyjne. Po drugie, nową opcję można wybrać na co najmniej 2 lata (następujące po sobie). Po upływie tego terminu będzie można zrezygnować lub przedłużyć opodatkowanie.

Aby zacząć korzystać z opodatkowania, należy zarejestrować się jako czynny płatnik VAT i powiadomić naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego na drodze pisemnego oświadczenia. Należy tego dokonać przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego VAT (miesiąc lub kwartał). Analogicznie wygląda procedura rezygnacji (po pełnych 2 latach opłacania VAT) – również potrzebny będzie wniosek pisemny do naczelnika z informacją o rezygnacji z opodatkowania.

O jakie usługi finansowe chodzi?

Wedle ustawy, przepisy obejmują usługi finansowe takie jak:

 • transakcje (w tym związane z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów używanych jako środek płatniczy);
 • usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi;
 • udzielanie m.in. kredytów i pożyczek, których przedmiotem są instrumenty finansowe;
 • usługi ubezpieczeniowe;
 • usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji oraz innych zabezpieczeń transakcji.

Ustawa przewiduje również sytuacje, gdy dany podmiot jest już czynnym podatnikiem VAT oraz planuje oferować dla biznesu wspomniane usługi (robiąc to niejako poza swoją podstawową działalnością gospodarczą). W takim wypadku podmioty, które obejmuje zakres omawianych przepisów, mogą złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienie o wyborze opodatkowania powyższych usług przed początkiem okresu rozliczeniowego. Będzie to jednoznaczne z rezygnacją ze zwolnienia i unikną wyliczania proporcji odliczania podatku VAT naliczonego od zakupów.

Kto skorzysta na zmianie?

Zasadniczo, możliwość opodatkowania nowego segmentu usług i towarów otwiera zawsze korzystną możliwość odliczenia podatku i jest to zaleta uniwersalna. Przepisy koncentrują się na usługach finansowych, dlatego rozwiązanie może okazać się korzystne dla nowych, budujących dopiero swoją obecność na rynku firm, korzystających obficie z tego typu usług (a więc np. usług kredytowych). Analitycy spodziewają się również wzrostu ruchu inwestycyjnego dla podmiotów z sektora finansowego. Dzięki opisywanej zmianie, polskie prawo stało się przyjaźniejsze w szczególności dla instytucji finansowych.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com