Loading...
25 listopada 2019

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) dostępna od listopada

Począwszy od 1 listopada 2019 roku, podatnicy mogą wnioskować o dostęp do nowego narzędzia – wiążącej informacji stawkowej, która określa matrycę VAT dla towarów i usług oraz chroni podatnika przed omyłkowym zastosowaniem niewłaściwych stawek. Należy jednak pamiętać, że ustalenia będące treścią WIS wchodzą w życie dopiero 1 kwietnia 2020 roku.

Wiążąca informacja stawkowa – definicja

Wiążąca informacja stawkowa to decyzja wydawana przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wskazująca opodatkowanie VAT dla dostawy/importu towarów lub świadczonych usług. Jednocześnie zapewnia ochronę podatnikom, którzy chcą stosować odpowiednie przepisy ordynacji podatkowej, ponieważ wiąże bezpośrednio organ podatkowy wobec podatnika, dla którego została wydana. Innymi słowy urzędy nie będą mogły zakwestionować zastosowanej wysokości stawki VAT zawartej w treści WIS. Wspomniana ochrona będzie miała zastosowanie dopiero w stosunku do czynności dokonanych po 31 marca 2020 roku.

Każda wydana WIS powinna zawierać:

 • spis towarów lub usług (zgodny z treścią wniosku);
 • odpowiednią klasyfikację towarów i usług (niezbędną do określenia stawki podatku i wskazania przepisów ustawy, które będą miały zastosowanie);
 • dopasowaną stawkę podatku VAT.

WIS ma zastąpić dotychczas funkcjonujące indywidualne interpretacje podatkowe. W poprzednim modelu Krajowa Informacja Skarbowa nie była zobowiązana do wskazania w treści interpretacji odpowiedniej klasyfikacji towarów i usług. Istotna zmiana nastąpi wraz z wprowadzeniem WIS – dzięki temu podatnik uzyska decyzję wiążącą, która będzie zawierać odpowiednią klasyfikację oraz nową matrycę stawek VAT.

Nowa matryca stawek VAT

Wraz z udostępnieniem decyzji WIS, podatnicy mogą zacząć rozliczać podatek w oparciu o nową matrycę stawek VAT. Aktualnie obowiązująca matryca – PKWiU 2008 – nawet w opinii MF jest nadmiernie rozbudowana i skomplikowana. Wiążąca informacja stawkowa, wydawana w okresie przejściowym od 1 listopada do 31 marca 2020 roku, zawierać będzie nową matrycę stawek VAT ze wskazaniem zakresu zastosowania według:

 • Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów,
 • Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB),
 • Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2015 w zakresie usług.

Wiążąca informacja stawkowa – wniosek

Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej można pobrać i złożyć od 1 listopada 2019 roku za pomocą platformy e-PUAP. Należy jednak pamiętać, że otrzymana WIS będzie dotyczyć stanu prawnego, który zacznie obowiązywać po 1 kwietnia 2020 r.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com