Loading...
30 czerwca 2022

Zmiany w PPK od czerwca 2022 – nowe terminy i obowiązki pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe to wciąż stosunkowo młody projekt rządowy, nie powinny nas zatem dziwić nowelizacje ustaw, których celem jest usprawnienie ich funkcjonowania. Wśród zmian wprowadzonych 4 czerwca 2022 roku znajdziemy m.in aktualizację definicji podmiotu zatrudniającego, nowe terminy na zawieranie umów PPK czy nowe obowiązki pracodawców.

Podstawą prawną jest ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dziennik Ustaw 2022 r., poz. 1079). Przeczytaj o najważniejszych zmianach w PPK, które weszły w życie 4 czerwca 2022 roku.

Możliwość zawarcia umowy PPK już po 14 dniach pracy

Najważniejszą z nich jest zmiana terminu możliwości przystąpienia pracownika do PPK. Od czerwca nowo zatrudniony pracownik będzie mógł przystąpić do PPK już 14 dni od zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia.

Dotychczas podmiot zatrudniający mógł zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął ten termin 3 miesięcy.

Zmiana ta umożliwia podmiotom zatrudniającym wcześniejsze zawarcie dla osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK, a jednocześnie nie skraca terminu na zawarcie tej umowy. W praktyce więc pracownik powinien być poinformowany o możliwości przystąpienia do PPK już w ciągu kilku dni po zawarciu umowy.

Oświadczenia o zawartych umowach o prowadzenie PPK 2022

Dotychczas uczestnik PPK składał podmiotowi zatrudniającemu oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK w terminie 7 dni po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia.

Tak skomplikowany sposób wyznaczania tego terminu nie był uzasadniony. Dlatego obecnie pracownik w ciągu 7 dni będzie musiał poinformować aktualnego pracodawcę o wiążących umowach PPK, natomiast w gestii pracodawcy leżeć będzie wystąpienie o transfer zebranych do tej pory funduszy (wniosek o wypłatę transferową).

Zmiany definicji podmiotu zatrudniającego

Definicja podmiotu zatrudniającego została poszerzona o pracodawców lub zleceniodawców, którzy nie posiadają numeru identyfikacji podatkowej NIP lub numeru REGON. Dotyczy to więc tych podmiotów, za których obowiązki związane z wypłatą wynagrodzenia i opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne wykonuje inny podmiot.

Warunki wyłączenia z PPK 2022 – konieczność poinformowania

Mikroprzedsiębiorcy oraz osoby fizyczne jako podmioty zatrudniające otrzymały nowy obowiązek związany z PPK. Począwszy od 4 czerwca, będą musiały informować Polski Fundusz Rozwoju o powodach, dla których nie wdrożyły programu PPK dla swoich pracowników.

Celem tej zmiany jest zapewnienia PFR możliwości weryfikacji prawidłowości działań w zakresie PPK tych podmiotów zatrudniających.

Pozostałe zmiany:

 • Zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osoby, która ukończyła 55 lat, ale nie ukończyła 70 lat, następuje zawsze na wniosek tej osoby.
 • Jednolity termin dokonywania pierwszych i kolejnych wpłat do PPK: od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył deklarację wpłaty dodatkowej.
 • Możliwość wycofania nienależnych wpłat do PPK, wpłaty powitalnej i dopłat od państwa, w sytuacji stwierdzenia że zostały dokonane bezpodstawnie.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com