Loading...
27 lutego 2023

Autozapis PPK – wszystko o deklaracjach rezygnacji z uczestnictwa

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system oszczędnościowy będący efektem współpracy między pracownikiem a pracodawcą. Powołany ustawą z 4 października 2018 roku, system wdrożony został etapami podzielonymi na kroki z uwzględnieniem liczby zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie.

Pomimo statusu dobrowolności, w ramach PPK obowiązuje mechanizm Autozapisu, o którym szczególnie należy pamiętać wraz z początkiem marca. Autozapis PPK polega na tym, że każdy pracownik, który nie złożył specjalnej deklaracji, podlega wpisowi do programu PPK w sposób automatyczny. Począwszy od 1 marca 2023 roku, wszyscy pracownicy mają możliwość złożenia specjalnych deklaracji rezygnacji z uczestnictwa w programie PPK.

Aby ułatwić podjęcie decyzji i wykonanie odpowiednich kroków, poniżej odpowiadamy na podstawowe pytania dotyczące Autozapisu PPK.

Od kiedy można składać deklaracje?

Deklaracje można składać wraz z początkiem marca 2023 roku.

Czy deklaracja o rezygnacji jest ostateczna? Czy należy ją okresowo ponawiać?

Zgodnie z treścią ustawy Autozapis ponawiany jest co 4 lata, dlatego jeżeli pracownik złoży deklarację w marcu tego roku, będzie ona ważna do marca 2027.

Czy po złożeniu deklaracji można decyzję o rezygnacji odwołać?

Pracownicze Plany Kapitałowe to system zaprojektowany z myślą o ujęciu jak największej liczby pracowników, dlatego możliwość powrotu do uczestnictwa w programie jest prosta i można wykonać ją w każdym momencie – wystarczy złożyć deklarację o przystąpieniu do PPK. Wpłaty do PPK będą pobierane począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik złożył wniosek.

Co powinna zawierać deklaracja o rezygnacji z PPK?

Szablon deklaracji o rezygnacji na szczęście nie jest skomplikowanym dokumentem, którego wypełnienie wymaga podawania wielu danych. Dokument służy tylko i wyłącznie do celów wewnętrznych, jako informacja dla pracodawcy, i nie jest przekazywany dalej podmiotom z którymi przedsiębiorstwo ma podpisane umowy prowadzenie PPK.

Szablon deklaracji rezygnacji można pobrać bezpośrednio ze strony mojeppk.pl

W jakiej formie należy składać deklaracje?

Formę składania deklaracji o rezygnacji określa art. 78 § 1 kodeksu cywilnego, z którego treści wynika, że do zachowania pisemnej formy czynności prawnej potrzebne jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

Oznacza to, że deklarację można złożyć w formie pisemnej na papierze (z własnoręcznym podpisem) lub elektronicznie, korzystając z kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Kto kwalifikuje się do autozapis PPK?

Autozapis dotyczy wyłącznie pracowników między 18 a 55 rokiem życia.

Kogo nie obejmuje autozapis PPK?

Pracownicy powyżej 55 roku życia (ale poniżej 70 r.ż.) mogą przystąpić do PPK jedynie na drodze wniosku o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK.

Od kiedy zaczną wpływać wpłaty do PPK?

Pobór opłat wpłat do PPK rozpoczyna się wraz z początkiem kwietnia. Pracodawca może dokonać wpłat do PPK do 17 kwietnia. Dlatego warto podjąć decyzję o uczestnictwie lub rezygnacji w programie PPK już w marcu.

Czy pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o autozapisie do PPK?

Tak. Pracodawca powinien poinformować o pracowników o możliwości złożenia deklaracji o rezygnacji z uczestnictwa w programie PPK – oraz o tym, że począwszy od 1 kwietnia 2023 roku wznowi dokonywanie za nich wpłat do PPK. Ma na to czas do 28 lutego 2023 roku. Informację muszą otrzymać wszyscy pracownicy bez wyjątku – nawet Ci, którzy zadeklarowali rezygnację z uczestnictwa w PPK.

Czy autozapis obejmuje również mikroprzedsiębiorstwa?

Tak. Autozapis dotyczy również osób zatrudnionych u mikroprzedsiębiorców, nawet jeśli dotychczas nie wdrażali oni programu PPK. W takim wypadku, jeżeli co najmniej jeden pracownik wykaże chęć uczestniczenia w PPK, mikroprzedsiębiorca będzie musiał podpisać stosowne umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.

Dlatego też również w mikroprzedsiębiorstwach powinna pojawić się informacja o autozapisie, skierowania do pracowników.

Podstawa prawna

Art. 16 ust. 1, art. 23 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.).

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com