Loading...
8 czerwca 2020

Biała lista podatników VAT – nowe ułatwienia od 1 lipca 2020

Pomimo że biała lista aktywnych podatników VAT obowiązuje od września ubiegłego roku, dopiero od stycznia 2020 wprowadzone zostały w życie sankcje, nakładane na podatników, którzy dokonują płatności na rachunki bankowe spoza listy. Nowelizacja z 6 maja 2020 r. zmienia niektóre przepisy regulujące wspomniane sankcje, z korzyścią dla podatników, rozszerza m.in. możliwości opłacania faktur na inne rachunki bankowe. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 lipca 2020 roku.

Mniejsze ryzyko w przypadku zapłaty na rachunek spoza listy

Przypomnijmy, że w przypadku płatności na rachunek inny niż zawarty na białej liście, podatnikowi grozi wyłączenie wydatku z kosztów podatkowych PIT/CIT oraz odpowiada solidarnie ze sprzedawcą za nierozliczony VAT. Obecnie istnieje jedna sytuacja wyjątkowa, pozwalająca uniknąć sankcji: gdy kwota transakcji nie przekracza 15 tys. zł (wyrażonej bezpośrednio bądź w ogólnej wartości transakcji szacowanej na podstawie umowy). Zapłata w formie split payment pozwala jedynie uniknąć współodpowiedzialności za zaległość VAT.

Nowelizacja wprowadza trzy dodatkowe warunki, w przypadku których podatnik nie ma obowiązku sprawdzania, czy rachunek bankowy znajduje się na białej liście.

 1. Gdy zapłata zostanie dokonana na rachunki cesyjne lub wykorzystywane do celów działalności faktoringowej lub gospodarki własnej banków oraz SKOK-ów – pod warunkiem otrzymania od banku, SKOK-u lub podmiotu będącego wystawcą faktury informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem cesyjnym lub rachunkiem wykorzystywanym do celów działalności faktoringowej lub gospodarki własnej. Przepis obejmuje transakcje datowane od 1 lipca 2020, dzięki temu dla transakcji przeprowadzonych między 1 stycznia a 30 czerwca nie będzie potrzeby uzyskiwania takiej informacji.
 2. Gdy faktura dokumentuje transakcje WNT, import towarów i usług oraz dostawy towarów rozliczane przez nabywcę.
 3. Zapłata z wykorzystaniem mechanizmu split payment. Zgodnie z treścią nowelizacji, wykorzystanie split payment przy płatności na rachunek kontrahenta nie znajdujący się na liście, pozwala włączyć kwotę do kosztów podatkowych PIT/CIT.

Biała lista – zawiadomienie ZAW-NR w ciągu 7 dni

Nowelizacja wprowadza również korzystne z punktu widzenia podatnika zmiany w przepisy dotyczące okresu, w ciągu jakiego należy zgłaszać do urzędów przelewy na nieuprawnione (z punktu widzenia białej listy) rachunki bankowe. Od 1 lipca okres zwiększy się z 3 do 7 dni od dokonania przelewu. Do tego czasu obowiązuje 14-dniowy okres z tymczasowej zmianie przepisów z uwagi na pandemię koronawirusa.

Dodatkowo, nowelizacja wprowadza możliwość składania zawiadomień do naczelnika urzędu skarbowego odpowiadającego podatnikowi (składającemu zawiadomienie), a nie jak wcześniej: kontrahentowi (właścicielowi rachunku bankowego).

W treści zawiadomienia ZAW-NR powinny znaleźć się informacje:

 • nazwa oraz adres siedziby spółki (lub imię, nazwisko i adres stałego miejsca prowadzenia działalności w przypadku osoby fizycznej);
 • dane wystawcy faktury wskazane na fakturze;
 • numer rachunku, na który dokonano zapłaty, oraz wysokość należności zapłaconej na ten rachunek;
 • data zlecenia przelewu.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com