Loading...
29 kwietnia 2020

Mikropożyczka do 5000 zł dla przedsiębiorców

W ramach rządowego wsparcia dedykowanego skutkom pandemii COVID-19, przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG, czyli wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą ubiegać się o mikropożyczkę z budżetu Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia tej działalności gospodarczej. Odpowiedni wniosek należy złożyć w Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca prowadzenia działalności.

Przedsiębiorcy i osoby samozatrudnione mogą wystąpić do Urzędu Pracy o pożyczkę w wysokości do 5000 zł. Z możliwości wzięcia pożyczki mogą skorzystać przedsiębiorcy (osoby fizyczne) oraz samozatrudnieni. Środki pozyskane z budżetu Funduszu Pracy powinny być przeznaczone wyłącznie na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej.

Mikropożyczka jest nową formą pomocy publicznej, mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce z uwagi na kryzys wywołany pandemią COVID-19. Podmiotem udzielającym pożyczki jest Starosta reprezentowany przez Dyrektora Urzędu Pracy. Maksymalna kwota wsparcia może wynieść 5000 zł, aczkolwiek przedsiębiorca można zawnioskować o kwotę niższą, dopasowaną do bieżących kosztów, jakie może ponieść w okresie 3 miesięcy działalności.

Mikropożyczka a Tarcza antykryzysowa

Mikropożyczka do wysokości 5000 zł była pierwotnie skierowana wyłącznie do przedsiębiorców zatrudniających do 9 osób. Nowelizacja Tarczy antykryzysowej (Tarcza 2.0) rozszerzyła zakres uprawnionych również na mikroprzedsiebiorców, którzy nie zatrudniają pracowników (zatem również na samozatrudnionych).

Z pomocy skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku.

Mikropożyczka dla samozatrudnionych i przedsiębiorców – warunki

Pożyczka w kwocie wskazanej przez przedsiębiorce nastąpi tuż po podpisaniu umowy (nie później niż w ciągu 2 dni roboczych), w ramach jednorazowego przekazu na rachunek wskazany we wniosku.

Obowiązki pożyczkobiorcy:

 • Środki powinny być przeznaczone wyłącznie na opłacenie kosztów bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – takich jak np. opłacenie miesięcznych składek ZUS i należnych podatków, pensje pracowników, koszty księgowości, czynsze i opłaty związane z wynajmem lokali czy zapłata faktur.
 • Przedsiębiorca nie może zamknąć działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o mikropożyczkę.
 • Spłata pożyczki zgodnie z harmonogramem ustalonym w treści umowy pomiędzy stronami oraz niezwłoczne informowanie Urzędu o okolicznościach, które mogą wpłynąć na terminowość spłaty.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe – w skali roku wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Możliwość umorzenia pożyczki po 3 miesiącach

Po okresie 3 miesięcy będzie można złożyć wniosek o umorzenie spłaty pożyczki. Warunkiem koniecznym w przypadku umorzenia jest nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy po otrzymaniu wsparcia finansowego.

Wniosek o umorzenie pożyczki (stanowiący załącznik nr 2 do umowy) należy złożyć w ciągu 14 dni od upływu 3 miesięcy od momentu podpisania umowy.

Przedsiębiorca przed złożeniem wniosku powinien upewnić się, że spełnia warunek konieczny, kwalifikujący do umorzenia pożyczki. Oświadczenie o prowadzeniu nieprzerwanej działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy objęte jest rygorem odpowiedzialności karnej.

Mikropożyczka – wniosek

Szczegółowe informacje oraz instrukcja ubiegania się o mikropożyczkę można znaleźć na stronie e-Urządu. Wypełniony wniosek musi zawierać umowę i podpis profilem zaufanym e-PUAP.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com