Loading...
12 maja 2021

Nowa ulga na wypoczynek dla samozatrudnionych

W Sejmie trwają właśnie prace nad projektem ustawy wprowadzającej nową ulgę ZUS na wypoczynek dla samozatrudnionych przedsiębiorców. Nowelizacji ma podlegać ustawa Prawo przedsiębiorcy. Zgodnie z szacunkami Rządu, nowa ulga na wypoczynek będzie dostępna dla 1,2 mln mikroprzedsiębiorców.

Ulga ma wynikać z prawa do wypoczynku przedsiębiorcy, który w jednym miesiącu może ograniczyć wykonywanie działalności, w związku z czym jego przychody będą mniejsze i tym samym jego zobowiązania względem ZUS-u też mogą zostać obniżone.

Ulga na wypoczynek ZUS w 6 punktach

  1. Jednorazowa (raz w roku, w wybranym miesiącu) forma wsparcia
  2. Ulga w wysokości 50% wartości obowiązkowych składek społecznych danego miesiąca.
  3. Kwalifikują się osoby samozatrudnione (nie zatrudniające pracowników).
  4. Warunek prowadzenia działalności przez minimum 6 miesięcy (przed miesiącem korzystania z ulgi). Suma przychodów w tym okresie nie może przekroczyć 60 tys. PLN.
  5. Ulga nie będzie dostępna dla samozatrudnionych opłacających KRUS.
  6. Wnioskowanie: do 10. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przedsiębiorca chce skorzystać z ulgi.

Intencja ustawodawcy

Projekt jest odpowiedzią na trudne warunki prowadzenia biznesu, spowodowane przedłużającym się lockdown i trwającą pandemią COVID-19. Przedsiębiorcy co roku muszą mierzyć się z faktem waloryzacji wartości składek oraz, wraz z nadejściem pandemii, widmem zastoju gospodarczego będącego bezpośrednim następstwem działania konieczności wyższej (lockdown wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów). W zamyśle strony rządowej, zmniejszone przychody mają zostać zrekompensowane w formie pomniejszonych zobowiązań wobec ZUS. W praktyce: w formie ulgi dostępnej dla wnioskujących o nią przedsiębiorców.

Nowa forma wsparcia ma wprowadzić równość między samozatrudnionymi a zatrudnionymi na umowę o pracę, wprowadzając częściową rekompensatę za wstrzymanie działalności gospodarczej – będą odpowiednikiem płatnego urlopu, do którego prawo przysługuje tylko osobom zatrudnionym na umowę.

Koszt nowej ulgi, pokryty w całości z budżet państwa, został oszacowany na 320 mln zł.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera ARPI Accounting i otrzymuj specjalne podsumowanie najciekawszych artykułów z tego miesiąca.

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com