Loading...
16 czerwca 2020

Nowy JPK_VAT – pełne zestawienie kodów ewidencji

Nowy JPK_VAT to jednolity plik kontrolny składający się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej. Część deklaracyjna – JPK_V7K lub JPK_V7M, w zależności od cyklu składania – zastąpi dotychczasową deklarację VAT, podczas gdy część ewidencyjna stanowi kontynuację poprzednio obowiązującego pliku JPK_VAT. Łącznie, nowa deklaracja zawierać będzie komplet informacji o transakcjach (zakup, sprzedaż) za dany okres rozliczeniowy.

Data premiery nowego formatu odsuwa się jednak w czasie z uwagi na kryzys wywołany pandemią COVID-19. W czwartek 28 maja, Ministerstwo Finansów poinformowało w specjalnym komunikacie o przesunięciu terminu obowiązywania nowych struktur z 1 lipca na 1 października 2020 roku.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników w celu odciążenia ich z nowych obowiązków w związku z panującym stanem epidemii spowodowanym wirusem SARS CoV-2, przesuwamy termin obligatoryjnego składania nowego JPK_VAT dla wszystkich podatników z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r. – poinformowało w czwartek Ministerstwo Finansów.

Nowy termin dotyczy wszystkich krajowych podatników VAT bez wyjątku.

Niezmienne pozostają natomiast założenia i szczegóły dotyczące nowego formatu JPK_VAT.

Nowy JPK_VAT – dwa warianty

W zależności od obowiązku dotyczącego cyklu składania części deklaracyjnej, podatnicy VAT mają do wyboru dwa formaty nowej deklaracji VAT:

 • JPK_V7M – dla podatników składających część ewidencyjną i deklaracyjną w cyklu miesięcznym;
 • JPK_V7K – dla podatników składających część ewidencyjna miesięcznie, zaś deklaracyjną kwartalnie.

Oznacza to, że podatnicy rozliczający się miesięcznie (JPK_V7M) zobowiązani są przesłać do urzędu skarbowego ewidencję oraz deklarację podatkową za każdy miesiąc, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym.

Natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie, muszą przesłać ewidencję za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału (termin do 25 dnia odpowiednio po ewidencjonowanym miesiącu) oraz ewidencję łącznie z deklaracją za trzeci (ostatni) miesiąc kwartału.

Objaśnienia kodów – Nowy JPK_VAT

Kody stosowane w części ewidencyjnej nowej struktury JPK odpowiadają towarom, usługom lub transakcjom, które udokumentowane są określoną fakturą (dokumentem ewidencjonowany). Treść z dopasowanym oznaczeniem reguluje treść rozporządzenia (załącznik 15 do ustawy).

 

Kody dla wybranych towarów i usług

GTU_01
napoje alkoholowe
GTU_02
dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy
GTU_03
paliwa napędowe, oleje opałowe oraz oleje smarowe
GTU_04
wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich
GTU_05
odpady (wyłącznie te określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_06
urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich (wyłącznie te określone w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy)
GTU_07
pojazdy oraz części samochodowe
GTU_08
metale szlachetne oraz nieszlachetne (wyłącznie te określone w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_09
leki oraz wyroby medyczne
GTU_10
budynki, budowle i grunty

 

GTU_11
usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12
usługi niematerialne – wyłącznie: doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
GTU_13
usługi transportowe i w zakresie gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.

 

Kody transakcji

SW
dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
EE
świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych
TP
istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
MR_T
świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży
MR_UZ
dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży
I-42
WDT następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
B_SPV
transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu
B_SPV_DOSTAWA
dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon
MPP
transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

 

Kody dla wybranych dowodów sprzedaży i nabycia

RO
dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
WEW
dokument wewnętrzny
FP
faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (faktura wystawiona do paragonu z NIP)

 

VAT_RR
faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy
WEW
dokument wewnętrzny
MK
faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń

 

Przy czym należy pamiętać, że powyższe oznaczenia nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej oraz zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

Oznaczeń dostaw towarów i świadczenia usług nie należy stosować także do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług).

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com