Loading...
27 stycznia 2021

Podatek u źródła – przepisy odroczone do 1 lipca 2021 r.

Rząd po raz kolejny odroczył wejście w życie wskazanych przepisów dotyczących podatku u źródła. Mowa o procedurze WHT refund, określającej prawo do zwrotu całości lub części podatku, po tym, jak pobrany został u źródła według stawki krajowej. Poprzednio obowiązujący termin na wejście w życie przepisów – 1 stycznia 2021 roku – został przesunięty na 1 lipca 2021 roku.

Podatek u źródła (ang. withholding tax, WHT) pobierany jest od kwot wysyłanych do kontrahentów zagranicznych w formie dywidend, odsetek, należności z tytułów licencyjnych lub wynagrodzeń za świadczone usługi niematerialne. Płatnikiem podatku jest strona wypłacająca wynagrodzenie rezydująca w Polsce, natomiast podatnikiem jest kontrahent zagraniczny – odbiorca płatności.

Obowiązkiem poboru podatku u źródła objęte są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą.

Podatek u źródła – jedynie część przepisów weszła w życie

Pierwszy etap wdrażania przepisów określających nowe reguły poboru i rozliczania podatku u źródła zakończył się 1 stycznia 2019 roku. Zmiany, które weszły wtedy w życie, dotyczyły m.in.:

 • przepisów o zakresie należytej staranności,
 • definicji rzeczywistego odbiorcy należności (wpływa to m.in. na możliwość zastosowania niższej niż podstawowa stawki podatku u źródła),
 • nowego trybu poboru podatku,
 • wprowadzenia postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Jednak nie wszystkie przepisy zawarte w nowelizacjach ustaw zaczęły obowiązywać wraz z dniem 1 stycznia 2019 r. Rozporządzenie Ministra Finansów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2545), opublikowane 31 grudnia 2018 roku, wprowadziło wyłączenie lub ograniczenie stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dotyczy to nowego modelu poboru podatku u źródła dla niektórych płatności powyżej 2 mln zł.

Wejście w życie przepisów odroczono już łącznie pięciokrotnie. Należy zatem pamiętać, że najnowsza data, 1 lipca 2021 roku, również może okazać się nieostateczna.

Istota zmian

Pod warunkiem utrzymania aktualnego terminu, od 1 lipca 2021 roku zmienią się zasady wyliczania podatku u źródła dla wypłat na rzecz danego kontrahenta, które w skali roku przekraczają 2 mln zł. Płatnicy podatku otrzymają dwie drogi, z pomocą których będą mogli dopełnić obowiązku podatkowego:

 1. Płatnicy zobowiązani będą pobrać podatek u źródła wg ustawowej stawki (20% lub 19%). Następnie, udostępniona zostanie specjalna procedura, dzięki której płatnicy będą mogli wystąpić do urzędu o zwrot kwoty podatku.
 2. Płatnik będzie mógł zastosować niższą niż podstawową stawkę podatku u źródła, zwolnienie lub wyłączenie z obowiązku poboru podatku u źródła, pod dodatkowym warunkiem złożenia specjalnego oświadczenia lub jeżeli wydana zostanie opinia polskiego organu podatkowego o zastosowaniu zwolnienia z podatku u źródła.

Warto wspomnieć, że przepisów dotyczących wypłat powyżej 2 mln zł rocznie nie stosuje się w przypadku niektórych kategorii płatności, pod warunkiem, że z państwem rezydencji kontrahenta Polska posiada obowiązującą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dotyczy to m.in. płatności:

 • na rzecz organizacji międzynarodowych,
 • z tytułu praw do użytkowania środka transportu
 • urządzenia przemysłowego lub handlowego

W Ministerstwie Finansów wciąż trwają prace nad kompleksową nowelizacją przepisów w zakresie podatku u źródła. Możemy spodziewać się, że omawiane przepisy przybiorą finalny kształt w drugiej połowie 2021 roku.

Centralizacja obsługi podatku

Począwszy od 1 stycznia 2021 roku, obsługa podatku WHT została zcentralizowana – Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie (LUS) stał się wyspecjalizowanym w skali kraju urzędem odpowiedzialnym za podatek u źródła WHT. Podatnicy i płatnicy będą mogli składać w LUS m.in. wnioski o wydanie opinii w stosowaniu zwolnienia oraz o stwierdzenie nadpłaty w WHT. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, koncentracja obsługi podatku w jednym urzędzie ma zapewnić sprawną i jednolitą obsługę tego podatku.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com