Loading...
19 listopada 2021

Polski Ład – komu przysługuje ulga dla klasy średniej?

Po trwających kilka miesięcy pracach w sejmie i komisji senackiej, przepisy zawarte w ustawie Polski Ład (włącznie z tzw. ulga dla klasy średniej) ostatecznie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Podczas prac w Senacie zgłoszono co prawda kilkadziesiąt poprawek, a nawet przegłosowano vacatio legis, czyli poprawkę, która odsuwa wejście w życie przepisów do początku 2023 roku. Ostatecznie jednak Sejm opowiedział się za utrzymaniem pierwotnego terminu publikacji ustawy oraz skierował ją do podpisu Prezydenta.

Ulga dla klasy średniej to nowa forma wsparcia finansowego dla określonych podatników rozliczna w skali rocznej lub miesięcznej, uzyskiwana na wniosek podatnika. Ulga będzie przyznawana jednorazowo – na podstawie całości przychodu za dany okres ze wszystkich źródeł (to szczególnie ważna informacja w przypadku gdy np. pracownik jednocześnie zatrudniony jest na umowę o pracę oraz prowadzi działalność).

Ulga dla klasy średniej – kto się kwalifikuje?

Reguły kwalifikacji do nowej ulgi są przedstawione klarownie w treści nowelizacji. Ubiegać się o nią mogą pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę oraz przedsiębiorcy rozliczający podatek na zasadach ogólnych. Z ulgi nie mogą zatem skorzystać pracownicy zatrudnieni w ramach innej formy umowy, np. o dzieło lub zlecenia, oraz emeryci.

Nowelizacja ustawy wprowadza również limity kwalifikacji do ulgi. Podatnik nie może liczyć na ulgę, jeżeli:

 • suma jego przychodu rocznego brutto jest mniejsza niż 68441,99 zł, oraz
 • suma jego przychodu rocznego brutto jest większa niż 133692,01 zł.

W przełożeniu na kwotę netto, do ulgi zakwalifikują się przedsiębiorcy zarabiający mniej więcej od 5 700 do 11 100 zł miesięcznie.

Ulga dla klasy średniej – powody wprowadzenia zmiany

Nowa instrument pomocy finansowej jest formą zadośćuczynienia skierowaną do polskich przedsiębiorców z uwagi na pozostałe zmiany (choćby wprowadzenie minimalnej kwoty podatku CIT, która uderzy w zdecydowaną większość polskich przedsiębiorców), które w ostatecznym rozliczeniu spowodują zwiększenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

W opinii ekspertów nowa ulga to również próba zrównoważenia wprowadzonego jednocześnie braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej, do której kwalifikują się pracownicy od określonego poziomu dochodów. Więcej informacji o składce zdrowotnej w osobnym artykule.

Wzór służący do wyliczania nowej ulgi

Kwotę ulgi będzie można wyliczyć z pomocą wzoru zawartego w nowelizacji ustawy, biorącego pod uwagę iloczyn sumę przychodów brutto (wartość „A”) i określonych wskaźników:

 • (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,
 • (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł.

Należy oczywiście pamiętać, że przy rocznym cyklu rozliczania ulgi, podatnicy będą mogli ująć ją dopiero w deklaracji składanej w 2023 roku.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com