Loading...
30 października 2019

Pracownicze Plany Kapitałowe – rezygnacja, wpłaty, wiek pracownika

Uchwalony w październiku 2018 r. system Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) powoli wchodzi w życie. Wszyscy zatrudnieni w wieku 18-55 lat zostaną do niego włączeni automatycznie. Z uczestnictwa w PPK można zrezygnować, składając odpowiednią deklarację.

Pracownicze plany kapitałowe to dobrowolny, prywatny (ujęty w ramach przedsiębiorstwa) system emerytalny, funkcjonujący równolegle z publicznymi emeryturami Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Pracodawca, po nawiązaniu dwóch typów umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, zobowiązany jest do comiesięcznego odprowadzania kwoty 1,5% całości wynagrodzenia. Pracownik, jeśli wyrazi taką wolę, może wskazany odsetek podnieść do wysokości 2,5% całości wynagrodzenia – lecz musi to wynikać z treści umowy, stąd decyzję należy podjąć przed jej podpisaniem. Dodatkowo z wynagrodzenia pracownika potrącana będzie równowartość 2% kwoty miesięcznej (oblig), oraz, na życzenie pracownika, dodatkowe 2% podstawy wynagrodzenia. Za wyjątkiem sytuacji, gdy zarobki pracownika nie przekraczają 120% krajowej płacy minimalnej – w takim wypadku opłacana składka wynosi 0,5% miesięcznego wynagrodzenia.

Dodatkowo, instytucje państwowe dokonają dodatkowych wpłat na kapitał pracowników w określonych sytuacjach:

 • wpłata powitalna w wysokości 250zł, finansowana z Funduszu Pracy, obejmuje wszystkich pracowników;
 • wpłata doroczna w wysokości 240zł, gdy spełnione są warunki wysokości wpłat rocznych, o których mowa w treści ustawy.

Pracownicze Plany Kapitałowe – wypłaty i dziedziczenie środków

Ustawa o PPK zakłada, że kapitał zgromadzony na prywatnym funduszu jest prywatną własnością pracownika. Dotyczy to całej kwoty na rachunku, łącznie z dopłatami z budżetu państwa (wspomniane wyżej wpłaty dodatkowe). Istnieją jednak wyjątki: w przypadku wypłacenia całej kwoty przed czasem, tj. przed ukończeniem 60 roku życia, pracownik automatycznie traci prawo do wszystkich dodatkowych dopłat. Natomiast w razie śmierci pracownika, środki są dziedziczone:

 • 50% kwoty trafia na PPK małżonki/małżonka (konieczna wspólnota majątkowa)
 • pozostała kwota do osób, które wskazał pracownik.

Wszelkie transfery finansowe związane z powyższym odbywają się wewnątrz systemu PPK, tj. przekazanie kapitału następuje z jednego konta PPK na drugie.

Deklaracja rezygnacji z PPK

Każdy pracownik ma możliwość zdecydowania, czy chce przystąpić do programu PPK. Należy jednak pamiętać, że bez złożenia odpowiedniej deklaracji (rezygnacji z PPK), pracownik zostanie dopisany do programu PPK automatycznie. Ponadto wspominaną deklarację należy składać co 4 lata, by uchronić się przed ponownym, automatycznym wpisaniem do struktur PPK. Z uczestnictwa z PPK można się wypisać również w trakcie trwania programu.

Pracownik, który zdecyduje się na udział w programie PPK, ma możliwość ustalenia wysokości składki, jaką miesięcznie pracodawca będzie odprowadzał z jego wypłaty, jak również możliwość korzystania z kilku planów kapitałowych jednocześnie (jeśli podlega zatrudnieniu w kilku przedsiębiorstwach).

Wiek pracownika

Program PPK ma w założeniu automatycznie objąć wszystkich pracowników w wieku od 18 do 55 lat, którzy nie zrezygnowali z uczestnictwa na drodze deklaracji. Wyjątkiem są pracownicy firm, w których obowiązują Pracownicze Programy Emerytalne. Zatrudnieni w wieku od 55 do 70 lat mogą skorzystać z Pracowniczego Planu Kapitałowego, aczkolwiek, odwrotnie jak w przypadku młodszych, muszą złożyć oficjalny wniosek z prośbą o dopisanie do PPK. Ustawa nie przewiduje objęcia planem pracowników powyżej 70 roku życia.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com