Loading...
9 lipca 2020

Prawo upadłościowe w czasach pandemii COVID-19

Temat procedur związanych z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym okazuje się szczególnie istotny przy okazji pandemii COVID-19 – wiele krajowych firm wciąż zmagających się z konsekwencjami kryzysu, oczekuje od rządu doraźnej pomocy, która pozwoli uniknąć definitywnej upadłości.

Projekt nowelizacji prawa upadłościowego przygotowany przez Komisję ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego wprowadza m.in. zmiany dotyczące istotnego terminu składania wniosku o rozpoczęcie procedury upadłościowej. Zgodnie z informacją ustawodawców, zaproponowane rozwiązania mają wyrównać szanse polskich przedsiębiorców względem przedsiębiorców z innych krajów, gdzie wprowadzono podobne rozwiązania legislacyjne.

Jak zmieniły się przepisy prawa upadłościowego i jakich ułatwień z uwagi na pandemię mogą oczekiwać krajowi przedsiębiorcy?

Prawo upadłościowe a pandemia

Stan prawny przed wprowadzeniem nowelizacji nakazywał złożenie wniosku o upadłość w terminie 30 dni od dnia wystąpienia podstawy do ogłoszenia upadłości. Definicje podstaw do ogłoszenia upadłości nie uległy zmianie. Najczęstszą przesłanką jest niewypłacalność, czyli:

 • opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekraczające trzy miesiące, lub
 • utrzymująca się nieprzerwanie przez minimum 24 miesiące przewaga zobowiązań dłużnika nad wartością jego majątku.

Prawo upadłościowe – bieg terminu na złożenie wniosku

W ramach Tarczy 2.0, zmianie uległa treść ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (art. 15zzra ust. 1).

Zgodnie z nowelizacją: bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 21 Prawa upadłościowego, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu, jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała:

 • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a przy tym
 • stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19.

Innymi słowy, zawieszenie biegu terminu dotyczy wyłącznie tych firm, które ucierpiały w trakcie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Za datę graniczną uznaje się datę ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, 13 marca 2020 roku.

Firmy, które stały się niewypłacalne już wcześniej, przed pandemią koronawirusa, obowiązuje ustalony odgórnie termin 30 dni na złożenie wniosku o upadłość.

Upadłość wyklucza ze wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej

Warto pamiętać, że przedsiębiorstwa wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne lub wobec których ogłoszono upadłość, nie kwalifikują się do wsparcia finansowego wprowadzonego przez postanowienia Tarczy antykryzysowej. Mowa przede wszystkim o najistotniejszych dofinansowaniach z:

 • Agencji Rozwoju Przemysłu
 • Polskiego Funduszu Rozwoju.

Wsparcie finansowe w ramach Tarczy zostaje też wstrzymane do czasu prawomocnego rozpatrzenia złożonych wcześniej wniosków upadłościowych lub restrukturyzacyjnych.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com