Loading...
24 września 2021

SLIM VAT 2 – przepisy obowiązujące od września 2021 r.

Długo wyczekiwany pakiet zmian pod nazwą SLIM VAT 2 został opublikowany 7 września 2021 roku. Nowelizacja to nietypowa, ponieważ wejście w życie jej poszczególnych zapisów zostało rozłożone w czasie.

Z treścią ustawy powinni jak najszybciej zapoznać się podatnicy dokonujący rozliczeń z tytułu importu towarów (procedura uproszczona VAT) oraz WNT i impotru usług. Przepisy dotyczące tych obszarów uzyskały moc zasady prawnej już w dniu następującym po dniu publikacji nowelizacji, tj. od 7 września 2021 r. Pozostała, przeważająca część regulacji SLIM VAT 2 wejdzie w życie z dniem 1 października 2021 r. lub 1 stycznia 2022 r. 

SLIM VAT 2 to kolejna odsłona pakietu zmian mających za zadanie uspójnić przepisy związane z rozliczaniem podatku VAT w Polsce. Nowelizacja powstała m.in. w odpowiedzi na orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-335/19 i C-895/19), które wykazały niespójności polskiego prawa z regulacjami unijnymi.

Zmiany obowiązujące od 7 września 2021 r.

Przepisy wchodzące w życie tuż po ogłoszeniu noweli obejmują tylko ograniczony zakres

 1. Możliwość dokonania korekty deklaracji VAT w pliku JPK_V7, dotyczy to jedynie rozliczeń z tytułu importu towarów. Podatnik VAT otrzyma 4 miesiące (po miesiącu w którym miała powstać deklaracja) na złożenie takiej korekty.
 2. Rozliczanie w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) – straci ważność warunek rozliczania podatku należnego oraz naliczonego VAT, który głosi, że należy wykazać VAT należny i związane z tym faktury w terminie 3 miesięcy (licząc od końca miesiąca, w którym powstało zobowiązanie).
 3. Analogiczny do przedstawionego w pkt 2. mechanizm zachodzi za sprawą nowelizacji SLIM VAT 2 w domenie podatku należnego i naliczonego z tytułu importu usług oraz dostawy towarów. Bez względu na terminy otrzymania faktury, podatnik będzie mógł wykazać VAT należne oraz VAT naliczony w tym sam miesiącu kalendarzowym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1626), opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com