Loading...
8 marca 2024

Ulgi podatkowe, o których każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć

Polska zapewnia szeroki wachlarz ulg podatkowych, przysługujących grupom zawodowym, wiekowym i społecznym na podstawie szeregu kryteriów. Większość z nich została opracowana specjalnie z myślą o wspieraniu i promowaniu przedsiębiorczości. Każdy przedsiębiorca powinien znać ulgi podatkowe i rozumieć korzyści, oraz odpowiednio korzystać z przysługujących mu praw.

W tym celu eksperci ARPI przygotowali zwięzłe zestawienie najpopularniejszych ulg podatkowych.

1. Ulga badawczo-rozwojowa B+R

Polska oferuje ulgi podatkowe dla firm na wydatki na badania i rozwój związane z innowacjami, technologią i rozwojem produktów, zapewniając znaczne oszczędności kosztów. Istotne są koszty kwalifikowane, tj. dochody z działalności gospodarczej opodatkowane skalą podatkową lub tzw. podatkiem liniowym, gdy prowadzi się działalność badawczo-rozwojową (B+R). Ulgę odlicza się do wysokości dochodu, który uzyskano z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wartość ulgi: 100%-150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi.

2. Ulgi podatkowe: ulga sponsoringowa CSR

Ulgę sponsoringową można uzyskać na podstawie przekazania środków finansowych, rzeczowych lub świadczenia usług na cele kulturalne, społeczne, sportowe itp. Wymagana jest dokumentacja poświadczająca poniesienie wydatków w związku z nabyciem terminala bądź obsługą transakcji z jego wykorzystaniem.

Wartość ulgi: Odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodu.

3. Ulgi podatkowe: ulga IP Box

Ulga IP Box, będąca preferencją podatkową, została implementowana 23 października 2018 r., obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Polski system IP Box umożliwia spółkom posiadającym patenty, prawa autorskie lub znaki towarowe korzystanie z obniżonych stawek podatkowych od dochodów generowanych z tych aktywów. Warunkiem koniecznym jest wytworzenie kwalifikowanego IP (kwalifikowane prawo własności intelektualnej) w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej oraz wytworzenie z niego dochodu kwalifikowanego IP.

Wartość ulgi: preferencyjne opodatkowanie 5% PIT i CIT (zastępujące stawki CIT i PIT stosowane na zasadach ogólnych lub liniowy PIT).

4. Ulgi podatkowe: ulga prorodzinna

Ulga prorodzinna jest najpowszechniej stosowanym odliczeniem podatkowym w rozliczeniu rocznym PIT. W deklaracji podatkowej za rok 2023, nie tylko można skorzystać z odliczenia tej ulgi od podatku, ale istnieje także opcja zwrotu niewykorzystanej ulgi, gdy niewielkie dochody podatnika uniemożliwiły pełne skorzystanie z tego ulgowego świadczenia. Aby skorzystać z ulgi prorodzinnej (na dziecko), należy pamiętać o dostarczeniu w ramach wniosku odpisu aktu urodzenia, zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły i potwierdzenie bycia opiekunem dziecka, na któe przysługuje ulga.

Zgodnie z przepisamu, korzystać z ulgi mogą podatnicy, którzy w danym roku podatkowym osiągnęli dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej (12% i 32%) oraz dokonują rozliczenia na formularzach PIT-36 i PIT-37.

Wartość ulgi: 1.112,04 zł za rok na 1 dziecko, 1.112,04 zł za rok na 2 dziecko,  2.000,04 zł na 3 dziecko,  2.700,00 zł na 4 i każde kolejne dziecko.

5. Ulgi podatkowe: ulga na powrót

Dedykowana dla osób powracających z zagranicy po trzech latach nie mieszkania w Polsce, ulga ta ma na celu zachęcenie Polaków, którzy mieszkały i pracowały poza granicami Polski, do ponownego osiedlenia się w kraju. Mechanizm ulgi polega na możliwości unikania deklaracji dochodów objętych ulgą przez okres 4 lat od momentu powrotu do kraju. Osoby, które spełnią kryteria ulgi na powrót, mogą cieszyć się zerowym PIT przez kolejne 4 lata po powrocie, co oznacza zwolnienie z opodatkowania przychodów nieprzekraczających kwoty 85 528 zł w danym roku podatkowym.

Wartość ulgi: zwolnienie od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do kwoty 85,528 zł.

6. Ulga na internet

Rozliczana w cyklu rocznym ulga pozwalająca odliczyć koszty korzystania z internetu. Osoba, która po raz pierwszy skorzysta z odliczenia, będzie uprawniona do ulgi w bieżącym roku oraz w roku kolejnym bezpośrednio następującym po nim. Istnieje opcja korzystania z Internetu bez odliczeń, a dopiero po kilku latach rozpoczęcia wykorzystywania odliczeń. Co roku podatnik ma możliwość skorzystania z odliczenia, którego wartość nie przekracza 760 zł w danym roku podatkowym.

Wartość ulgi: maksymalnie 760 zł w skali roku.

7. Ulga dla młodych (poniżej 26 roku życia)

Zerowy PIT dla młodych to preferencja w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulga polega na zwolnieniu z PIT przychodów z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego, uzyskanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Ulga przysługuje w sposób automatyczny, nie wymaga składania dodatkowych formularzy.

Wartość ulgi: ulga obejmuje przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza maksymalnie do kwoty 85,528 zł.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com