Loading...
19 września 2023

Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku

Tradycyjnie, na początku 2024 roku czeka nas zwiększenie wynagrodzenia minimalnego i nowa minimalna stawka godzinowa dla określonych umów. Rada Ministrów zaakceptowała rozporządzenie dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku w dniu 14 września tego roku.

To informacja istotna z pewnością dla każdego przedsiębiorcy, gdyż zwiększenie kwoty bezpośrednio wpływa na koszty przez nich ponoszone. Ile dokładnie wynosić będzie wynagrodzenie netto w 2024 roku?

Nowe stawki – wynagrodzenie minimalne

W Polsce wynagrodzenie minimalne ustala Rada Ministrów na wniosek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Stawka obowiązująca w danym roku jest ustalana na podstawie konsultacji z partnerami społecznymi, tj. organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi. Ma to wymiar społeczny i sprawia, że stawki nie biorą się jedynie z czysto analitycznych kalkulacji rządowych ekonomistów.

W roku 2024, płaca minimalna zostanie podniesiona dwukrotnie, w styczniu i lipcu, na poziomie przekraczającym 20% w porównaniu do roku 2023, co stanowi rekordowy wzrost, podobnie jak w obecnym roku.

Zmiany od 1 stycznia 2024:

 • najniższa pensja wyniesie 4242 zł brutto,
 • minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wyniesie 27,70 zł brutto.

Zmiany od 1 lipca 2024:

 • najniższa pensja wyniesie 4300 zł brutto. 
 • minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wyniesie 28,10 zł brutto.

Tym samym, w 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę zostanie zwiększone o 2550 zł w stosunku do poziomu obowiązującego w roku 2015, co stanowi wzrost o 146 pkt. procentowych.

Tempo wzrostu w ostatnich latach

Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynoszące 4242 zł oznacza wzrost o 752 zł w porównaniu do kwoty obowiązującej od 1 stycznia 2023 roku, czyli o 21,5 procent. Co więcej, od 1 lipca 2024 roku podwyższenie płacy minimalnej do poziomu 4300 zł oznacza zwiększenie się o 700 zł w porównaniu do stawki z 1 lipca 2023 roku, co stanowi wzrost o 19,4 procent.

Jeśli chodzi o minimalną stawkę godzinową dla określonych umów cywilnoprawnych, od 1 stycznia 2024 roku nastąpi wzrost o 4,9 zł w stosunku do poprzedniego roku, co oznacza zmianę na poziomie 21,5 procent. Dodatkowo, minimalna stawka godzinowa wzrośnie o 4,6 zł w porównaniu do kwoty z 1 lipca 2023 roku, co stanowi wzrost o 19,5 procent.

Wynagrodzenie minimalne jako narzędzie redukcji nierówności zarobkowych

Zgodnie z danymi dostępnymi na oficjalnej stronie Rządu, prognozuje się, że około 3,6 miliona osób zostanie objętych podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę. To krok w kierunku spłaszczenia struktury płacowej oraz redukcji różnic w zarobkach.


wynagrodzenie minimalne

Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku

Chcesz dowiedzieć się więcej? Poznaj naszą ofertą na efektywne zarządzanie kadrami i płacami.

Dowiedz się więcej z komunikatu na stronach Rządu.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com