Loading...
10 kwietnia 2020

Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące

Zwolnienie z obowiązku płacenia składek ZUS przez 3 miesiące to jedna z najważniejszych propozycji rządowego projektu Tarczy antykryzysowej.

Rząd pracuje aktualnie nad nowelizacją pakietu ustaw pod nazwą Tarcza antykryzysowa. Projekt zakłada rozszerzenie zakresu obowiązywania zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS przez 3 miesiące również na przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 pracowników (obecnie program ulg obejmuje tylko przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników). Rząd zobowiązał się do pokrycia połowy składek ZUS jedynie pod warunkiem, że pracownicy, których obejmie program wsparcia, utrzymają swoje posady.

Ministerstwo poinformowało, że składki, z których opłacenia pracodawca zostanie zwolniony, zostaną uwzględnione w świadczeniach emerytalnych pracowników.

Zwolnienie z ZUS – kto może skorzystać?

Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS mogą złożyć:

 • pracodawcy (płatnicy składek), którzy do 29 lutego 2020 roku zgłosili do ubezpieczeń społecznych nie więcej niż 9 pracowników (jeżeli nowelizacja Tarczy antykryzysowej wejdzie w życie, zakres obejmie również firmy zatrudniające do 49 pracowników),
 • wykonujący działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 roku, opłacający składki na własne ubezpieczenie,
 • duchowni.

Zwolnienie z ZUS jest możliwe dla firm zatrudniających do 9 osób (100% zwolnienia ze składek ZUS) oraz dla przedsiębiorstw zatrudniających do 49 osób (50% zwolnienia ze składek ZUS).

Wniosek nie jest dostępny dla osób prowadzących działalność na własny rachunek, których miesięczny dochód z umowy przekracza 15 681 PLN (300% prognozowanego średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2020 r.).

O zwolnienie ze składek mogą się również ubiegać firmy, które ubiegały się wcześniej o fundusze z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na ochronę zatrudnienia oraz firmy, które chcą ubiegać się o oba wymienione formy wsparcia: zarówno zwolnienie ZUS, jak i wsparcie FGŚP.

Zwolnienie z ZUS – jak złożyć wniosek?

Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć wniosek RDZ. Termin na złożenie: do końca czerwca 2020 roku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r.

Złożenie wniosku jest bezpłatne. Możliwe drogi złożenia wniosku uwzględniają drogę elektroniczną, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal gov.pl lub osobiście, składając papierową wersję wniosku do specjalnej skrzynki w placówce ZUS.

Wniosek RDZ w formacie PDF można pobrać tutaj.

Kontrowersje – zwolnienie ze składek może oznaczać wyższy PIT/CIT

Eksperci ARPI sygnalizują, że przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na skorzystanie z rządowego wsparcia, muszą liczyć się z podniesionymi kosztami innych zobowiązań wobec Skarbu Państwa. Wszystko za sprawą zapisu w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), które dopuszczają odliczenie od podatku dochodowego tylko tych składek ZUS, które faktycznie zostały zapłacone. Innymi słowy, przy obliczaniu wartości należnego podatku PIT/CIT nie można uwzględniać składki na ubezpieczenia, od których opłacenia podatnik został zwolniony.

Wszystko wskazuje na to, że na zwolnieniu z ZUS na 3 miesiące w pełni (tzn. w wymiarze, jaki zaprezentowało Ministerstwo Finansów ogłaszając Tarczę), skorzystają jedynie podatnicy, którzy zanotują w danym okresie rozliczeniowym stratę i zostaną tym samym zwolnieni z obowiązku opłacenia podatku dochodowego.

Rzecznik Krajowej Informacji Skarbowej  zastrzega jednak, że stanowisko Ministerstwa w tej kwestii może ulec zmianie, z uwagi na trwające wciąż prace nad nowelizacją ustaw z pakietu Tarczy antykryzysowej.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com