Loading...
27 maja 2021

SLIM VAT 2 – korzystne zmiany w VAT?

SLIM VAT 2 to, zgodnie z informacją autorów projektu, pakiet 15 istotnych zmian w praktyce rozliczania podatku VAT. Zaktualizowane zostaną m.in. zapisy dotyczące wystawiania faktur korygujących, zaliczkowych, duplikatów oraz niektóre terminy i limity związane z rozliczaniem podatku VAT

Niedawno zakończył się etap konsultacji publicznych – uwagi do rządowego projektu można było zgłaszać do 7 maja 2021 roku. Pakiet SLIM VAT 2 wejdzie w życie najprawdopodobniej dopiero z początkiem przyszłego roku.

Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów, pakiet SLIM VAT 2 ma koncentrować się na pięciu obszarach:

 • fakturowanie (propozycje uproszczeń procesu),
 • odliczanie VAT,
 • obrót międzynarodowy (doprecyzowanie prawa VAT),
 • obrót nieruchomościami,
 • split payment (MPP) i ulga złe długi (poprawki i regulacje).

Obowiązujący SLIM VAT

Pierwsza odsłona nowelizacji SLIM VAT weszła w życie wraz z początkiem 2021 roku. Akronim SLIM oznacza „simple, local, and modern” – co zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów sugeruje podatek prosty w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki państwa oraz podatny na modernizację pod kątem technologicznym e-usług administracji

Więcej o pierwszym, obowiązującym od 2021 roku pakiecie SLIM VAT przeczytasz tutaj.

SLIM VAT 2 – nowe zasady wystawiania faktur

Drugi pakiet nowelizacji SLIM VAT obszernie interpretuje zapisy dotyczące praktycznej strony fakturowania, skupiając się na regułach korygowania, wystawiania zaliczek i duplikatów, biorąc pod uwagę również terminy z tym związane.

 1. Faktury korygujące

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów, faktury korygujące nie tylko nie będą musiały posiadać dosłownego dopisku „faktura korygująca” (ewentualnie „korekta”), ale też nie będzie wymagane podanie przyczyny, dla której korekta zostaje wystawiona.

Wystawca nie będzie również musiał podawać daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, również daty otrzymania zapłaty. Dodatkowo, dozwolone będą zbiorcze faktury korygujące, zawierające wszystkie pozycje z faktury podlegające korekcie (a więc korekta poszczególnych lub wszystkich dostaw/usług).

 1. Faktur zaliczkowe – termin

Obecny termin na wystawienia faktury zaliczkowej – 30 dni – zostanie na mocy nowelizacji wydłużony do 60 dni przed dokonaniem dostawy towaru, wykonaniem usługi czy otrzymaniem towaru.

 1. Duplikaty

Nowe regulacje SLIM VAT 2 postulują zniesienie instytucji duplikatu faktury. Art. 106g ust. 3b ustawy o VAT głosi, że w sytuacji gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie, przekazuje się nabywcy kolejny egzemplarz faktury. Tym samym faktury duplikaty znikną również ze struktury plik JPK_VAT, ponieważ podatnik nie będzie miał obowiązku przesyłania kopii faktury lub danych w niej zawartych do urzędu skarbowego.

Podobnie jak w przypadku faktur korygujących, zniesiony zostanie wymóg umieszczenia adnotacji na fakturze-duplikacie (np. dopisku „duplikat”). Dopisek będzie można stosować na zasadach fakultatywnych.

Bilety jako faktury VAT

Obecne przepisy uznają za fakturę dokument (najczęściej bilet) potwierdzający przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km (bez względu na środek transportu). W pakiecie SLIM VAT 2 znalazły się zapisy znoszące limit, dzięki czemu przewoźnicy nie będą zmuszeni do wystawiania faktur, a nabywca będzie mógł skorzystać z prawa odliczenia podatku VAT na podstawie dokumentu bez względu na ilość przebytych kilometrów.

Wraz z powyższymi zmianami, dostosowany zostanie również plik JPK_VAT z deklaracją, o czym ustawodawca poinformuje w stosownym komunikacie aktualizacyjnym,

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie SLIM VAT 2:

 • Możliwość przesyłania środków pomiędzy rachunkami VAT w różnych bankach
 • Wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat
 • Możliwość płacenia z rachunków VAT składek ZUS
 • Zmiany w odliczeniach VAT na samochody
 • Zmiany w opodatkowaniu importu usług
 • Brak limitu kilometrów dla biletów traktowanych jak faktury
 • Korekty „in minus” w przypadku importu usług oraz WNT

Powyższa lista zakresów tematycznych zmian została jedynie zasygnalizowana przez Ustawodawcę. Możemy się spodziewać rozwinięcia i uszczegółowienia tych zagadnień w ciągu najbliższych tygodni.

Pozostałe wpisy

 • Wszystkie artykuły
 • VAT
 • Ulgi podatkowe
 • Polski Ład
 • Sprawozdania finansowe
 • Ukraina
 • Fakturowanie
 • PIT
 • CIT
 • Tarcze antykryzysowe
 • Prawo przedsiębiorców
 • PPK
 • Kadry i BHP

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami w polskim prawie

ARPI Accounting jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com